ซีรี่ย์ ฝรั่ง Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร

เรื่องราวของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม Behavioral Analysis Unit (BAU) สังกัด FBI ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตรกร โดยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของฆาตกรในคดีนั้น ๆ ว่าคนที่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ควรจะมีพฤติกรรมยังไง โตมาในลักษณะไหน มีวิธีในการใช้ชีวิตอย่างไร รวมไปถึงนิสัยใจคอ เพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ระบุตัวฆาตกร และจับตัวมาลงโทษ

แนวของหนังบางตอนจะออกหลอน ๆ โหด ๆ นิด ๆ เพราะเราจะต้องเจอกับฆาตกรหลากหลายรูปแบบ ทั้งฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรที่ชอบฆ่าเฉพาะเด็กผู้หญิง และอีกหลายเหตุการณ์มากมาย
นักแสดง/Actors :- Mandy Patinkin- Lola Glaudini- Shemar Moore

Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 [ซับไทย]
เครดิต mingywhale

Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 01 Extreme Aggressor [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 01 Extreme Aggressor [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 02 Compulsion [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 02 Compulsion [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 03 Won't Get Fooled Again [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 03 Won't Get Fooled Again [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 04 Plain Sight [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 04 Plain Sight [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 05 Broken Mirror [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 05 Broken Mirror [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 06 L.D.S.K. [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 06 L.D.S.K. [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 07 The Fox [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 07 The Fox [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 08 Natural Born Killer [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 08 Natural Born Killer [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 09 Derailed [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 09 Derailed [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 10 The Popular Kids [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 10 The Popular Kids [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 11 Blood Hungry [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 11 Blood Hungry [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 12 What Fresh Hell? [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 12 What Fresh Hell? [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 13 Poison [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 13 Poison [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 14 Riding The Lightning [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 14 Riding The Lightning [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 15 Unfinished Business [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 15 Unfinished Business [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 16 The Tribe [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 16 The Tribe [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 17 The Real Rain [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 17 The Real Rain [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 18 Somebody's Watching [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 18 Somebody's Watching [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 19 Machismo [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 19 Machismo [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 20 Charm and Harm [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 20 Charm and Harm [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 21 Secrets and Lies [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 21 Secrets and Lies [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 22 The Fisher King (1) [1/2] END
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 1 - 22 The Fisher King (1) [2/2] END

Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 [ซับไทย]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 01 The Fisher King (2) [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 01 The Fisher King (2) [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 02 P911 [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 02 P911 [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 03 The Perfect Storm [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 03 The Perfect Storm [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 04 Psychodrama [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 04 Psychodrama [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 05 Aftermath [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 05 Aftermath [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 06 The Boogeyman [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 06 The Boogeyman [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 07 North Mammon [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 07 North Mammon [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 08 Empty Planet [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 08 Empty Planet [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 09 The Last Word [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 09 The Last Word [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 10 Lessons Learned [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 10 Lessons Learned [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 11 Sex, Birth, Death [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 11 Sex, Birth, Death [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 12 Profiler, Profiled [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 12 Profiler, Profiled [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 13 No Way Out (1) [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 13 No Way Out (1) [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 14 The Big Game [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 14 The Big Game [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 15 Revelations [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 15 Revelations [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 16 Fear and Loathing [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 16 Fear and Loathing [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 17 Distress [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 17 Distress [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 18 Jones [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 18 Jones [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 19 Ashes and Dust [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 19 Ashes and Dust [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 20 Honor Among Thieves [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 20 Honor Among Thieves [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 21 Open Season [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 21 Open Season [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 22 Legacy [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 22 Legacy [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 23 No Way Out (2): The Evilution of Frank [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 2 - 23 No Way Out (2): The Evilution of Frank [2/2]
++++++++ Complete Season ++++++++Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 [ซับไทย]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 01 Doubt [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 01 Doubt [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 02 In Birth and Death [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 02 In Birth and Death [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 03 Scared to Death [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 03 Scared to Death [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 04 Children of the Dark [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 04 Children of the Dark [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 05 Seven Seconds [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 05 Seven Seconds [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 06 About Face [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 06 About Face [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 07 Identity [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 07 Identity [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 08 Lucky [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 08 Lucky [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 09 Penelope [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 09 Penelope [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 10 True Night [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 10 True Night [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 11 Birthright [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 11 Birthright [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 12 3rd Life [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 12 3rd Life [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 13 Limelight [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 13 Limelight [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 14 Damaged [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 14 Damaged [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 15 A Higher Power [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 15 A Higher Power [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 16 Elephant's Memory [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 16 Elephant's Memory [2/2]
Criminal Minds อานเกมอาชญากร ปี 3 - 17 In Heat [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 17 In Heat [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 18 The Crossing [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 18 The Crossing [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 19 Tabula Rasa [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 19 Tabula Rasa [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 20 Lo-Fi [1/2] END
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 3 - 20 Lo-Fi [2/2] END
++++++++ Complete Season ++++++++


Criminal Minds ปี 4 ยังหาซับไทยไม่ได้ ดังนั้นรอกันไปก่อนค่ะ
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 01 Faceless, Nameless [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 01 Faceless, Nameless [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 02 Haunted [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 02 Haunted [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 03 Reckoner [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 03 Reckoner [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 04 Hopeless [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 04 Hopeless [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 05 Cradle to Grave [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 05 Cradle to Grave [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 06 The Eyes Have It [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 06 The Eyes Have It [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 07 The Performer [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 07 The Performer [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 08 Outfoxed [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 08 Outfoxed [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 09 100 [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 09 100 [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 10 The Slave of Duty [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 10 The Slave of Duty [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 11 Retaliation [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 11 Retaliation [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 12 The Uncanny Valley [1/2]

Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 12 The Uncanny Valley [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 13 Risky Business [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 13 Risky Business [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 14 Parasite [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 14 Parasite [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 15 Public Enemy [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 15 Public Enemy [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 16 Mosley Lane [1/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 - 16 Mosley Lane [2/2]
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 17-1 แก้ไข
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 17-2 แก้ไข
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 18-1
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 18-2
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 19-1
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 19-2
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 20-1
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 20-2
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 21-1
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 21-2
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 22-1
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 22-2
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 23-1
Criminal Minds อ่านเกมอาชญากร ปี 5 ตอนที่ 23-2
+++++ จบปี 5 +++++
เครดิต mingywhale

Criminal Minds ปี 6
Criminal Minds Season 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1 
Criminal Minds Season 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2 


  
 
  


17 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม, 2552

  อยากดูเรื่องนี้มานานแล้วขอบคุณที่นำมาให้ดูค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆๆๆๆสนุกมาก...และ.....ขอเป็นกำลังใจตลอดไป..

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์, 2553

  ตอนต่อไปทำไมนานจัง ....อยากดูแล้วอ่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ04 มีนาคม, 2553

  ดูปี 3 จบแล้วค่ะ สนุกมาก ขอบคุณมาก ๆ เลยที่นำซีรี่ย์แนวสอบสวนดี ๆ อย่างนี้มาให้ชม ทั้ง Bones CSI และ Criminal ชอบหมดเลย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ04 มีนาคม, 2553

  แฟนซีรี่ย์แนวสืบสวนสอบสวนค่ะ ขอปี 4 เร็ว ๆ นะค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ04 มีนาคม, 2553

  บางคลิปเปิดดูไม่ได้ค่ะ (โดยเฉพาะตอนที่ 1 ของแต่ละตอน)

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม, 2553

  เมื่อไหร่จะลงปี 4 ให้ดูจ๊ะ

  ตอบลบ
 8. สาวก mingwhale01 กันยายน, 2553

  คน up ปิด club ไปแล้วเหรอคะ..ทำมัยง่ะ..เกิดไรขึ้น
  จขบ. เล่าให้ฟังหน่อยจิ

  ตอบลบ
 9. มาต่อจนจบปี 5 แล้วนะจ้า
  คนอัพไม่ถึงกับปิดคลับค่ะ รู้สึกเพียงว่า เขาจะอัพน้อยลง เจอลิขสิทธิ์เตือนบ้าง
  มีคนเอาไปหารายได้บ้าง แบบเอาอัพแผ่นขายก็เยอะค่ะ แค่นี้คนอัพเขาก็หมดแรงแล้วล่ะ

  ตอบลบ
 10. รัก melaniemonster04 กันยายน, 2553

  อ้อ..ฝากกำลังใจไปถึงคน up ด้วยนะคะ
  มีความสุขทุกวันก้อตอนมาดูหนังในนี้นี่แหละ รู้สึกขอบคุณน้ำใจทุกท่านที่ up และขอบคุณ จขบ ด้วยนะคะที่คอยดูแล
  ร้ากกกก ที่ซูดดดด

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ07 กันยายน, 2553

  อยากดูีปี 4 มากๆๆๆๆๆๆๆๆ เลย

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน, 2553

  ปี 4 มีแล้วนะ แต่ไม่มีรหัสเข้าไปดู

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ03 ตุลาคม, 2553

  คุณ จขบ คับ อยากดูปี 4 ด้วยคับ ทำไงดี

  ตอบลบ
 14. มาให้กำลังเจ้าของคลับและคน up นะคะ ขอบคุณมากที่หาอะไรดีๆมาให้คน(รอ)ชมเสมอ

  ตอบลบ
 15. คนรักกาแฟ03 พฤศจิกายน, 2553

  ขอเป็นแฟนคลับคนอัพน๊ะ เป็นกำลังใจหั้นสู้ๆนะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม, 2554

  ด๊อกเตอร์รี้ดน่ารักกกกกกกมากกกกกกกกกก

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ02 เมษายน, 2554

  --ขอบคุณมากค่ะติดตามมาตลอดเลยค่ะ--

  ตอบลบ