TV 3 ห้องแชท

วิธีเปลี่ยนชื่อในห้องแชทหรือวิธีใส่รูปประจำตัวในห้องแชท

1. เข้าเวบฝากรูป http://upload.siamza.com

แล้วเลือกรูปภาพจากเครื่องของท่าน  ดังภาพ

.....

***ไม่ควรใช้ภาพขนาดใหญ่  ภาพใหญ่จะทำให้รูปไม่ขึ้นที่แชท จัดการปรับขนาดภาพให้เล็กลง

...
2. ก๊อบปี่ลิงค์ ดังภาพข้างล่าง  หรือใช้แป้นคีบอร์ด กด Ctrl+ C 

...3. ไปที่ห้องแชท คลิ๊กที่ชื่อของท่าน (ชื่อท่านจะอยู่ข้างบนสุดเสมอ)

ใช้แป้นคีย์บอร์ด กด Ctrl+ V เพื่อวางลิงค์รูปภาพ แล้ววางลิงค์รูป..ลงที่ช่องแสดงภาพตามภาพ

เรียบร้อยแ้ล้วก็ กด OK เป็นอันเสร็จ เครดิต R Nats  คนรักเรดิโอ