ซีรี่ย์ ฝรั่ง Bones พลิกซากปมมรณะ
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 1 [พากย์ไทย]
เครดิต mingywhale


Bones Season 1 - 01 Pilot [1/2]
Bones Season 1 - 01 Pilot [2/2]
Bones Season 1 - 02 The Man in the S.U.V. [1/2]
Bones Season 1 - 02 The Man in the S.U.V. [1/2]
Bones Season 1 - 03 A Boy in the Tree [1/2]
Bones Season 1 - 03 A Boy in the Tree [2/2]
Bones Season 1 - 04 The Man in the Bear [1/2]
Bones Season 1 - 04 The Man in the Bear [2/2]
Bones Season 1 - 05 A Boy in a Bush [1/2]
Bones Season 1 - 05 A Boy in a Bush [2/2]
Bones Season 1 - 06 The Man in the Wall [1/2]
Bones Season 1 - 06 The Man in the Wall [2/2]
Bones Season 1 - 07 A Man on Death Row [1/2]
Bones Season 1 - 07 A Man on Death Row [2/2]
Bones Season 1 - 08 The Girl in the Fridge [1/2]
Bones Season 1 - 08 The Girl in the Fridge [2/2]
Bones Season 1 - 09 The Man in the Fallout Shelter [1/2]
Bones Season 1 - 09 The Man in the Fallout Shelter [2/2]
Bones Season 1 - 10 The Woman at the Airport [1/2]
Bones Season 1 - 10 The Woman at the Airport [2/2]
Bones Season 1 - 11 The Woman in the Car [1/2]
Bones Season 1 - 11 The Woman in the Car [2/2]
Bones Season 1 - 12 The Superhero in the Alley [1/2]
Bones Season 1 - 12 The Superhero in the Alley [2/2]
Bones Season 1 - 13 The Woman in the Garden [1/2]
Bones Season 1 - 13 The Woman in the Garden [2/2]
Bones Season 1 - 14 The Man on the Fairway [1/2]
Bones Season 1 - 14 The Man on the Fairway [2/2]
Bones Season 1 - 15 Two Bodies in the Lab [1/2]
Bones Season 1 - 15 Two Bodies in the Lab [2/2]
Bones Season 1 - 16 The Woman in the Tunnel [1/2]
Bones Season 1 - 16 The Woman in the Tunnel [2/2]
Bones Season 1 - 17 The Skull in the Desert [1/2]
Bones Season 1 - 17 The Skull in the Desert [2/2]
Bones Season 1 - 18 The Man with the Bone [1/2]
Bones Season 1 - 18 The Man with the Bone [2/2]
Bones Season 1 - 19 The Man in the Morgue [1/2]
Bones Season 1 - 19 The Man in the Morgue [2/2]
Bones Season 1 - 20 The Graft in the Girl [1/2]
Bones Season 1 - 20 The Graft in the Girl [2/2]
Bones Season 1 - 21 The Soldier on the Grave [1/2]
Bones Season 1 - 21 The Soldier on the Grave [2/2]
Bones Season 1 - 22 The Woman in Limbo [1/2] END
Bones Season 1 - 22 The Woman in Limbo [2/2] END


Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 2 [พากย์ไทย]


Bones Season 2 - 01 The Titan on the Tracks [1/2]
Bones Season 2 - 01 The Titan on the Tracks [2/2]
Bones Season 2 - 02 Mother and Child in the Bay [1/2]
Bones Season 2 - 02 Mother and Child in the Bay [2/2]
Bones Season 2 - 03 The Boy in the Shroud [1/2]
Bones Season 2 - 03 The Boy in the Shroud [2/2]
Bones Season 2 - 04 The Blonde in the Game [1/2]
Bones Season 2 - 04 The Blonde in the Game [2/2]
Bones Season 2 - 05 The Truth in the Lye [1/2]
Bones Season 2 - 05 The Truth in the Lye [2/2]
Bones Season 2 - 06 The Girl in Suite 2103 [1/2]
Bones Season 2 - 06 The Girl in Suite 2103 [2/2]
Bones Season 2 - 07 The Girl with the Curl [1/2]
Bones Season 2 - 07 The Girl with the Curl [2/2]
Bones Season 2 - 08 The Woman in the Sand [1/2]
Bones Season 2 - 08 The Woman in the Sand [2/2]
Bones Season 2 - 09 The Headless Witch in the Woods [1/2]
Bones Season 2 - 09 The Headless Witch in the Woods [2/2]
Bones Season 2 - 10 Aliens in a Spaceship [1/2]
Bones Season 2 - 10 Aliens in a Spaceship [2/2]
Bones Season 2 - 11 Judas on a Pole [1/2]
Bones Season 2 - 11 Judas on a Pole [2/2]
Bones Season 2 - 12 The Man in the Cell [1/2]
Bones Season 2 - 12 The Man in the Cell [2/2]
Bones Season 2 - 13 The Girl in the Gator [1/2]
Bones Season 2 - 13 The Girl in the Gator [2/2]
Bones Season 2 - 14 The Man in the Mansion [1/2]
Bones Season 2 - 14 The Man in the Mansion [2/2]
Bones Season 2 - 15 Bodies in the Book [1/2]
Bones Season 2 - 15 Bodies in the Book [2/2]
Bones Season 2 - 16 The Boneless Bride in the River [1/2]
Bones Season 2 - 16 The Boneless Bride in the River [2/2]
Bones Season 2 - 17 The Priest in the Churchyard [1/2]
Bones Season 2 - 17 The Priest in the Churchyard [2/2]
Bones Season 2 - 18 The Killer in the Concrete [1/2]
Bones Season 2 - 18 The Killer in the Concrete [2/2]
Bones Season 2 - 19 Spaceman in a Crater [1/2]
Bones Season 2 - 19 Spaceman in a Crater [2/2]
Bones Season 2 - 20 The Glowing Bones in the Old Stone House [1/2]
Bones Season 2 - 20 The Glowing Bones in the Old Stone House [2/2]
Bones Season 2 - 21 Stargazer in a Puddle [1/2] END
Bones Season 2 - 21 Stargazer in a Puddle [2/2] ENDBones พลิกซากปมมรณะ ปี 3 [ซับไทย]


Bones Season 3 - 01 The Widow's Son in the Windshield [1/2]
Bones Season 3 - 01 The Widow's Son in the Windshield [2/2]
Bones Season 3 - 02 Soccer Mom in the Mini-Van [1/2]
Bones Season 3 - 02 Soccer Mom in the Mini-Van [2/2]
Bones Season 3 - 03 Death in the Saddle [1/2]
Bones Season 3 - 03 Death in the Saddle [2/2]
Bones Season 3 - 04 The Secret in the Soil [1/2]
Bones Season 3 - 04 The Secret in the Soil [2/2]
Bones Season 3 - 05 Mummy in the Maze [1/2]
Bones Season 3 - 05 Mummy in the Maze [2/2]
Bones Season 3 - 06 Intern in the Incinerator [1/2]
Bones Season 3 - 06 Intern in the Incinerator [2/2]
Bones Season 3 - 07 Boy in the Time Capsule [1/2]
Bones Season 3 - 07 Boy in the Time Capsule [2/2]
Bones Season 3 - 08 The Knight on the Grid [1/2]
Bones Season 3 - 08 The Knight on the Grid [2/2]
Bones Season 3 - 09 The Santa in the Slush [1/2]
Bones Season 3 - 09 The Santa in the Slush [2/2]
Bones Season 3 - 10 The Man in the Mud [1/2]
Bones Season 3 - 10 The Man in the Mud [2/2]
Bones Season 3 - 11 Player Under Pressure [1/2]
Bones Season 3 - 11 Player Under Pressure [2/2]
Bones Season 3 - 12 The Baby in the Bough [1/2]
Bones Season 3 - 12 The Baby in the Bough [2/2]
Bones Season 3 - 13 The Verdict in the Story [1/2]
Bones Season 3 - 13 The Verdict in the Story [2/2]
Bones Season 3 - 14 The Wannabe in the Weeds [1/2]
Bones Season 3 - 14 The Wannabe in the Weeds [2/2]
Bones Season 3 - 15 The Pain in the Heart [1/2[ END
Bones Season 3 - 15 The Pain in the Heart [2/2] END


Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 4 [ซับไทย]


Bones season 4 - 01 1/2
Bones season 4 -01 2/2
Bones season 4 - 02 1/2
Bones season 4 - 02 2/2
Bones season 4 - 03 1/2
Bones season 4 - 03 2/2
Bones season 4 - 04 1/2
Bones season 4 - 04 2/2
Bones season 4 - 05 1/2
Bones season 4 - 05 2/2
Bones season 4 - 06 1/2
Bones season 4 - 06 2/2
Bones season 4 - 07 1/2
Bones season 4 - 07 2/2
Bones season 4 - 08 1/2
Bones season 4 - 08 2/2
Bones season 4 - 09 1/2
Bones season 4 - 09 2/2
Bones season 4 - 10 1/2
Bones season 4 - 10 2/2
Bones season 4 - 11 1/2
Bones season 4 - 11 2/2
Bones season 4 - 12 1/2
Bones season 4 - 12 2/2
Bones season 4 - 13 1/2
Bones season 4 - 13 2/2
Bones season 4 - 14 1/2
Bones season 4 - 14 2/2


Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 5 [ซับไทย]


Bones Season 5 - 01 Harbingers in the Fountain [1/2]
Bones Season 5 - 01 Harbingers in the Fountain [2/2]
Bones Season 5 - 02 The Bond In The Boot [1/2]
Bones Season 5 - 02 The Bond In The Boot [2/2]
Bones Season 5 - 03 The Plain in the Prodigy [1/2]
Bones Season 5 - 03 The Plain in the Prodigy [2/2]
Bones Season 5 - 04 The Beautiful Day in the Neighborhood [1/2]
Bones Season 5 - 04 The Beautiful Day in the Neighborhood [2/2]
Bones Season 5 - 05 A Night at the Bones Museum [1/2]
Bones Season 5 - 05 A Night at the Bones Museum [2/2]
Bones Season 5 - 06 Tough Man in the Tender Chicken [1/2]
Bones Season 5 - 06 Tough Man in the Tender Chicken [2/2]
Bones Season 5 - 07 The Dwarf in the Dirt [1/2]
Bones Season 5 - 07 The Dwarf in the Dirt [2/2]
Bones Season 5 - 08 The Foot in the Foreclosure [1/2]
Bones Season 5 - 08 The Foot in the Foreclosure [2/2]
Bones Season 5 - 09 The Gamer in the Grease [1/2]
Bones Season 5 - 09 The Gamer in the Grease [2/2]
Bones Season 5 - 10 The Goop on the Girl [1/2]
Bones Season 5 - 10 The Goop on the Girl [2/2]
Bones Season 5 - 11 The X in the File [1/2]
Bones Season 5 - 11 The X in the File [2/2]
Bones Season 5 - 12 The Proof in the Pudding [1/2]
Bones Season 5 - 12 The Proof in the Pudding [2/2]
Bones Season 5 - 13 The Dentist in the Ditch [1/2]
Bones Season 5 - 13 The Dentist in the Ditch [2/2]
Bones Season 5 - 14 The Devil in the Details [1/2]
Bones Season 5 - 14 The Devil in the Details [2/2

Bones Season 5 - 15 The Bones on the Blue Line [1/2] Update


Bones Season 5 - 19 The Rocker in the Rinse Cycle [1/2] ###
Bones Season 5 - 19 The Rocker in the Rinse Cycle [2/2]
Bones Season 5 - 20 The Witch in the Wardrobe [1/2]
Bones Season 5 - 20 The Witch in the Wardrobe [2/2]
Bones Season 5 - 21 The Boy with the Answer [1/2]
Bones Season 5 - 21 The Boy with the Answer [2/2]
Bones Season 5 - 22 The Beginning in the End [1/2] END
Bones Season 5 - 22 The Beginning in the End [2/2] END
++++++++ Complete Season ++++++++ เครดิต mingywhal hunyjaja


Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 [ซับไทย]

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 01
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 02
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 03
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 04
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 05
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 06
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 07 *แก้ไขคลิป
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 08 *แก้ไขคลิป
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 09
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 10
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 11
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 12
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 13
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 14
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 15
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 16
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 17
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 18
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 19
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 20
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 21
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 22
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 23
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 24
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 25
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 26
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 27
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 28
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 29
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 30
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 31
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 32
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 33
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 34
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 35
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 36
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 37
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 38
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 39
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 40
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 41
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 42
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 43
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 44
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 45
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 6 - 46

เครดิต luffy2529

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1 (รหัสอยู่ด้านล่าง)

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 1

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 2
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 1

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 2
Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 1

Bones พลิกซากปมมรณะ ปี 7 [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 2

69 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19 ตุลาคม, 2552

  เยอะเกินอ่ะ

  จะดูหมดมั้ยเนี่ย

  อิอิ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 ตุลาคม, 2552

  สนุกมากค่ะ ขอบคุนสำหรับหนังดีๆๆนะ มีต่อมั้ยถ้ามีอย่าลืมอัพเพิ่มนะค่ะอยากดูต่อแล้ว

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24 ตุลาคม, 2552

  ปี 3 ไม่มีภาคไทยหราครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ03 พฤศจิกายน, 2552

  ขอบคุณมากๆ ค่ะ ที่จัดหนังดีมากๆมาให้ดู คงต้องมีตอนต่อไป ใช่ไหมค่ะ จะรอดู น่ะค่ะ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณช่วยให้ได้ดูหนังดีๆครับ.........ขอบคุณจริงๆ...

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน, 2552

  เมื่อไหร่จะมีซีซั่น5 อ่ะ

  อยากดูจนอดใจไม่ไหวแล้วอ่ะ มันติดเคยดูทุกวันไม่ได้ดูละมันเหมือนขาดอะไรไป อิอิ รีบๆอัพหน่อยนะค่ะรอชมค่ะ


  ขอบคุณที่อัพให้ดูนะค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน, 2552

  ชอบมาก ๆ ๆ
  ชวนติดตามเหมือน CSI แหละ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ06 ธันวาคม, 2552

  ปี 3-4 ขอพากไทยนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะที่หาหนังสนุกให้ดี

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ06 ธันวาคม, 2552

  หนังดีมากเลยค่ะ แต่อยากได้พากษ์ไทยทุกพากษ์ เลย นะคะนะคะ

  เวลาต้องอ่านไปแล้วมานไม่หนุก

  อิอิ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ07 ธันวาคม, 2552

  ขอคุณค่ะที่หาหนังดีๆมาให้ชอบมากเลยเรื่องนี้ตั้งตารอดูมากเข้ามารอดูทุกวันเลยขอคุณที่คอยอัพมาให้ดูเรื่อยๆ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ09 ธันวาคม, 2552

  ขอคุณค่ะสำหรับหนังดีๆรออยู่นะค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม, 2552

  ขอบคุณค่ะรอตอนต่อไปอยู่ค่ะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ30 ธันวาคม, 2552

  สนุกดีครับผมปี 3กับปี4ขอเป็นพากไทยได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 15. ดูครอบทุกตอนแล้วคะสนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณมากคะรอตอนต่อไปอยู่คะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ08 มกราคม, 2553

  เหมือนตอนที่ 4 ไม่ครบป่ะคะ แต่ขอบคุณนะคะที่เอามาลงให้ดูกัน ^^

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม, 2553

  ช่วยอัพตอนใหม่ได้แล้วคร่า

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม, 2553

  3 4 5ขอเป็นพากษ์ไทย จะได้ไหมหนอ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม, 2553

  สนุกมากครับ

  ขอบคุณมากๆๆครับ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม, 2553

  ขอบคุณค่ะภาค 5 มาแล้วเข้ามารอดูทุกวันเลยเย้เย้ได้ดูแล้ว

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ09 กุมภาพันธ์, 2553

  อยากดูตอนใหม่แล้วคร้า!

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ09 กุมภาพันธ์, 2553

  ตอนนี้นั่งดูปี 1-5 ซ้ำ 3 รอบแย้ว
  ตอนใหม่ยังไม่มาสักที อยากดูมาก ๆ ๆๆๆ เลยอ่ะค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าน่ะจ๊ะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ09 กุมภาพันธ์, 2553

  ตอนนี้พากย์ไทยหรือเปล่าไม่สนจายแล้ว
  ขอแค่ได้ดูตอนต่อไปเท่านั้น

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ09 กุมภาพันธ์, 2553

  ชอบกว่า CSI อีก

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์, 2553

  ผมก้อว่าสนุกกว่า csi แต่ถ้า 345 พากย์ไทยแจ่มกว่านี้อีกเคยขอไปแล้วหล่ะแต่คนสวยใจดำยังไม่จัดไห้

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์, 2553

  เข้ามาดูทุกวัน แต่ยังไม่มีใหม่มาเลย จะรอต่อไป

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ01 เมษายน, 2553

  ว๊า ยังไม่อัพอีกเหรอคะ อยากดูๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ01 เมษายน, 2553

  ยังไม่เห็นอัพตอนใหม่เหมือนที่คุณ จขบ.บอกไว้เลยเนอะ ๆๆๆๆ
  ผิดหวังอีกล่ะ...แต่...ไม่เป็นไรจะรอต่อไป

  ตอบลบ
 30. ขอโทษค้าที่ทำให้รอจนน่าผิดหวัง..
  แต่อยากบอกว่า คุณหมิง ซึ่งผู้อัพซีรี่ย์เรื่องนี้ (และอีกหลายๆเรื่อง)
  หลังจากที่เขาหยุดอัพเพราะขัดข้องไปสิบกว่าวัน
  วันนี้กลับมาอัพต่อแล้วค้า แต่เห็นกำลังอัพเรื่องอื่นอยู่นะ สักพักเค้าคงมาต่อเรื่องนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ03 เมษายน, 2553

  ขอบคุณมาก ๆ เลย ใจดีจัง จะได้ดูตอนต่อไปแล้วเย้!

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน, 2553

  ยังไม่ up เลย

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน, 2553

  ไม่เห็นเพิ่มตอนใหม่เลยค่ะคุณ จขบ.

  ตอบลบ
 34. เรื่องนี้ยังไม่มาเลยค่ะ ยังไม่มีเพิ่ม

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ01 มิถุนายน, 2553

  ทำไมเปิดไม่ได้อ่า เค้าบอกว่ารหัสผิด ทามไงดี อยาดูจัง

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ01 มิถุนายน, 2553

  รหัสตรงไหนอ่า

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ01 มิถุนายน, 2553

  เลื่อนไปดูข้างล่าง ตรงที่เขียนว่า รหัสซีรี่ย์ เอารหัสตัวขวาสุดมาใส่

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ04 มิถุนายน, 2553

  ขอบคุณมาก มากที่สุดเลย ดูได้แล้ว คิดถึงCSIกะฺBONEมาก

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ04 มิถุนายน, 2553

  ถอดใจแล้วคิดว่าจะไม่ได้ดูแล้วน้า ขอบคุณมาก CSIที่ร๊ากกกกกกกกกกก

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ04 มิถุนายน, 2553

  ทำไง รหัสก็ไม่ผ่าน เอามาจาก vdowatch ก็แล้ว เซ้งเป็ด รอดูมาเป็นเดือน

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ04 มิถุนายน, 2553

  สรุป รหัส คือ face

  ตอบลบ
 42. ตอนฉายช่อง 7ไม่มีเวลาดู ตอนนี้ดูได้ทุกเวลาที่ว่างขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ08 มิถุนายน, 2553

  ชอบ มากเลย
  555
  ขอให้ อัพ อย่างนี้เรื่อยๆๆ
  นะคร๊าบ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน, 2553

  เืรื่องนี้ช่อง 7 เคยเอามาฉายด้วยเหรอ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน, 2553

  ใครดูไม่ได้ใส่รหัส pretend จ้า!
  รอดูปี 6 อยู่น๊าคุณ จขบ. อัพเร็ว ๆ น่ะจ๊ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะ

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน, 2553

  link ของซีซั่น 5 ตอน 21 ส่วนที่ 1 ไม่ถูกต้องนะครับ
  พอกดเข้าไปเป็นเอ็มวีอะไรสักอย่าง
  แก้ให้ทีนะครับ

  ตอบลบ
 47. link ของซีซั่น 5 ตอน 21/1 แก้แล้วค่ะ ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ03 กรกฎาคม, 2553

  รอดูปี6 นะครับขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ06 กรกฎาคม, 2553

  ขอโทษนะค่ะ season 1 ตอนที่ 1(2/2), 6(2/2), 10(1/2) 12(2/2), 16(1/2), 21(1&2), 22(2/2) ดูไม่ได้อ่ะ ใครก็ได้ช่วยทีค่ะ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม, 2553

  สนุกมากกกกกกก....
  ขอบคุณนะคะ...

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม, 2553

  สนุกมากๆ ได้ความรู้ไปด้วยค่ะ ดูทุกวันเลย
  ขอบคุณผู้อัพมากๆๆๆๆๆๆๆเลยนะคะ
  Thank you

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม, 2553

  อยากให้ภาคไทยทุกปีเลยค่ะ มันได้อารมณ์กว่ากันเยอะเลย

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ16 กันยายน, 2553

  อยากดู 90210 อ่ะค่ะ เอามาลงให้หน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุนค่ะ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ17 กันยายน, 2553

  ซีซั่น6มาตอนไหนครับใครรู้บอกทีนะครับ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ01 ตุลาคม, 2553

  อยากดูปี 6 จังเลย เมื่อไหร่จะมาน๊า

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ02 ตุลาคม, 2553

  คิดถึงง่ะ จะรอดูปี 6 นะคะ..

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ02 ตุลาคม, 2553

  ซีซั่นใหม่มาแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 58. ขอบคุณมากๆค่ะ
  เป็นซีรี่แนวสืบสวนที่สนุกที่สุดที่เคยดูมาเลย
  ได้ฝึกภาษา ได้ความรู้
  ดีใจมากที่ซีซั่นใหม่มาแล้ว
  เพราะเราติดจนพอดูครบแล้วต้องย้อนกลับไปดูอีกรอบ
  นี่เราดูซ้ำไปซ้ำมารอบที่สามละล่ะ
  ดีใจมากๆๆๆๆที่ซีซั่นใหม่มาซักที
  ขอบคุณมากน้าค้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ06 กุมภาพันธ์, 2554

  ขอบคุณมากมาย ขอบคุณจริงๆ ตามหามานานมากกกกกกกกกกกกกก

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์, 2554

  ทำไมseason 4 มีน้อยจังเลยคร้าาาา

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม, 2554

  Booth อกหักแร้ววววว ไชโยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ขอบคุณ luffy2529 มากมายจร้าาา

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน, 2554

  สนุกมากเลยค่่ะ

  ขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ08 กรกฎาคม, 2554

  ดูBones อวบขึ้นก่อนหน้าที่จะบอกว่าท้องนะ หรือว่างัย season 6 Ep ท้ายๆเกือบคล้ายAngelarแล้ว

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ08 กรกฎาคม, 2554

  ปี 6-45ขอsubด้วยคร้าบบบบ ขอบคุณมากมาย

  ตอบลบ
 65. ชอบเรื่องนี้ที่สุดในบรรดาซีรี่ทั้งหลายเลย.....ขอบคุณคนที่โพสมากๆถ้าอยู่ใกล้จะขอหอมซักฟอดเลย555

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม, 2554

  ขอบคุนมากครับ ๆ อยากดูซีซั่นต่อไปไม่ไหวแล้ว ๆ

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ24 ตุลาคม, 2554

  เรื่ิองนี้จบหรือยังครับ

  ตอบลบ
 68. ขอบคุณมากเลยจ้า หนังสนุกมาก แนวเรื่องคล้าย CSI แต่ก็ม่ที่ดูไม่ได้อยู่หลายตอนเหมือนกัน สงสัยคงจะต้องซื้อมาเก็บไว้ดูที่บ้านให้สะใจ ขอบคุณมากจริงๆ

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ18 ตุลาคม, 2555

  อยากดูพากไทย :( จดจำแบบที่ได้ยินเป็นภาษาไทยไปแล้ววว

  ตอบลบ