ซีรี่ย์ ฝรั่ง Prison Break แผนลับแหกคุกนรกคลิป 4share Season 1 (เพิ่มใหม่)
Prison Break Season 1
Prison Break Season 2
Prison Break Season 3
Prison Break Season 4
Prison Break Season 5
Prison Break Season 6
Prison Break Season 7
Prison Break Season 8
Prison Break Season 9
Prison Break Season 10
Prison Break Season 11
Prison Break Season 12
Prison Break Season 13
Prison Break Season 14
Prison Break Season 15
Prison Break Season 16
Prison Break Season 17
Prison Break Season 18
Prison Break Season 19
Prison Break Season 20
Prison Break Season 21
Prison Break Season 22
Prison Break Season 23
Prison Break Season 24
Prison Break Season 25
Prison Break Season 26
Prison Break Season 27
Prison Break Season 28
Prison Break Season 29
Prison Break Season 30
Prison Break Season 31
Prison Break Season 32
Prison Break Season 33
Prison Break Season 34
Prison Break Season 35
Prison Break Season 36
Prison Break Season 37
Prison Break Season 38
Prison Break Season 39
Prison Break Season 40
Prison Break Season 41
Prison Break Season 42
Prison Break Season 43
Prison Break Season 44 จบ SS # 1

คลิป 4share Season 2 (เพิ่มใหม่)
Prison Break 1
Prison Break 2
Prison Break 3
Prison Break 4
Prison Break 5
Prison Break 6
...

#############################################

Prison Break แผนลับแหกคุกนรก Season 1 2 3 [พากย์ไทย]
คลิป Mthai
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 01
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 02
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 03
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 04
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 05
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 06
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 07
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 08
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 09
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 10
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 11
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 12
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 13
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 14
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 15
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 16
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 17
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 18
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 19
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 20
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 21
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 22
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 23
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 24
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 25
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 26
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 27
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 28
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 29
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 30


Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 31
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 32
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 33
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 34
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 35
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 36
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 37
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 38
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 39
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 40
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 41
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 42
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 43
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 44


****ตั้งแต่ 45 - 88 เป็น ปี 2 ****

Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 45
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 46
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 47
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 48
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 49
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 50
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 51
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 52
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 53
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 54
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 55
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 56
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 57
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 58
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 59
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 60
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 61
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 62
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 63
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 64
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 65
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 66
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 67
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 68
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 69
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 70
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 71
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 72
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 73
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 74
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 75
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 76
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 77
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 78
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 79
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 80
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 81
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 82
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 83
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 84
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 85
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 86
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 87
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 88


****ตั้งแต่ 89 - 115 เป็น ปี 3 ****

Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 89
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 90
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 91
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 92
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 93
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 94
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 95
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 96
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 97
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 98
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 99
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 100
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 101
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 102
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 103
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 104
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 105
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 106
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 107
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 108
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 109
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 110
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 111
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 112
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 113
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 114
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 115 END

Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 [พากย์ไทย]

Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 01
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 02
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 03
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 04
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 05
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 06
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 07
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 08
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 09
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 10
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 11
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 12
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 13
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 14
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 15
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 16
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 17
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 18
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 19
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 20
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 21
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 22
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 23
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 24
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 25
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 26
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 27
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 28
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 29
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 30
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 31
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 32
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 33
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 34
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 35
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 36
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 37
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 38
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 39
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 40
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 41
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 42
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 43
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 44

Final Break บทสรุปสุดท้ายของซีรี่ย์

Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 45
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 46
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 47
Prison Break แผนลับแหกคุกนรก ปี 4 (พากย์ไทย) - 48 END

Season 4 [บรรยายไทย]
01 - 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39.40 ... 41 42 43 44 END


!!!ขอบคุณคลิป Mthai - mingywhale

82 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ05 กันยายน, 2552

  ขอบคุณมากนะคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ06 กันยายน, 2552

  season4ไม่มีพากไทยเลยครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ09 กันยายน, 2552

  ว้าว...พากย์ไทยมาแล้ว

  แต่เราดูเลยไปแล้วอ่ะ

  อิอิ

  ขอบใจจร้า

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ09 กันยายน, 2552

  ดูจบหมดแล้วมันมากเลยครับ...

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. มันมากจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ขอบคุณคับ
  มีรื่องไหม่ ดีๆมันแบบนี้
  แนะนำด้วยน่ะคับ

  ตอบลบ
 6. พากษ์ไทยSeason4 มีถึงแค่28เองหรอครับT^T

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน, 2552

  ช๊อบ ชอบ prison break รีบลงต่อให้เสร็จน้าคร้ารออยู่

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน, 2552

  ช อ บ ลิ ง ค์ อ่ ะ ..

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ02 ตุลาคม, 2552

  -*-

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ04 ตุลาคม, 2552

  ภาคพิเศษหายมีไหนอ่ะครับ Y_Y

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม, 2552

  สนุกมากๆค่ะ ขอบคุณจิงๆที่เอามาลงให้ดู

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม, 2552

  ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ
  ขอบคุณสำหรับความสุขที่มีให้กานนะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม, 2552

  บอลลูน

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ20 ตุลาคม, 2552

  สกอฟิล์ตานอะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม, 2552

  ตั้งใจแวะมาขอบคุณครับ

  MrBomb

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ11 พฤศจิกายน, 2552

  สุดยอดครับ มันมากๆ
  เอาใจผมไปเลยครับ

  ตอบลบ
 17. นักบุญแห่งขุนเขา19 พฤศจิกายน, 2552

  สุดยอดครับ สำหรับความสุขที่มีให้กานนะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ02 ธันวาคม, 2552

  ผมคิดว่าเค้าคงสือให้รู้ว่าแม้เราจะฉลาดเก่งเอาตัวรอดได้ในทุกปัญหา...แต่เราก็หนีความตายไม่พ้น(เหมือนพะเอก)....แต่ก็ยังหวังในพระเอกฟื้นขึ้นมาต่อในseason5...ขอบคุณมากครับหนังดีมาก...

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ05 ธันวาคม, 2552

  5555ขอบคูณมากครับ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ05 ธันวาคม, 2552

  การปฏิวัติสถาปัตยกรรมโครงสร้างในด้านเชิงพลังงานของCOMPANY

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ05 ธันวาคม, 2552

  แย่ว่ะ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ08 ธันวาคม, 2552

  Michael Scofield นายเจ๋งมาก...เราดูจบแล้วแต่ยังไม่ลืมเรื่องของนายซักที

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ08 ธันวาคม, 2552

  thank you

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ08 ธันวาคม, 2552

  Thank You ดูจบแล้วมันจริงๆๆ ครับพี่น้อง +++

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม, 2552

  thank you

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม, 2552

  i really really need to say this movie it was wonderful......

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ02 มกราคม, 2553

  หนังดีจิง ๆ ๆอ่า คงไม่มีภาค 5แล้วมั้ง ขอบคุนสำหรับหนังดีๆครับ
  ดูแล้วมีความสุขมาก ๆ ๆ ชอบ มาโปน ที่สุดครับผม อิ ๆ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ09 มกราคม, 2553

  สุดเจ๋ง

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม, 2553

  ดูจบแล้ว ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ03 กุมภาพันธ์, 2553

  เห้อออ......

  ดูมาตั้งหลายอาทิตย์ เหมือนผูกผันเลย

  ซึ้งว่ะน้ำตาไหลเลยตอนจบ T_T

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม, 2553

  สนุกมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ01 เมษายน, 2553

  มันส์มาก

  เสียดายบางอันก้อโหลมะได้ๆๆ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน, 2553

  สนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน, 2553

  เด็ด ครับพี่น้อง

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ01 มิถุนายน, 2553

  คิดได้ไงสุดยอดไปเลยคับ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ05 มิถุนายน, 2553

  thank you very much

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน, 2553

  ชอบมาก

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ07 กรกฎาคม, 2553

  ขอบคุณน่ะค่ะที่มีซี่รี่ดีๆมาให้ดู รอติดตามมานานมาก แต่หาดูไม่ได้เพระตัวเองมาอาศัยอยู่ต่างประเทศ หวังว่าจะยังคงมีซีรี่ดีๆมาให้ดูอีกต่อไปเรื่อยๆน่ะค่ะ จากนิวซีแลนด์

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม, 2553

  ขอบคุณค่ะ สำหรับซีรีย์ดีดีแบบนี้ อยู่ต่างประเทศเหมือนกัน แก้เหงาได้มากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม, 2553

  ซูเค่ๆๆๆๆ หล่อ เก่ง มีน้ำใจ 55+

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม, 2553

  รู้สึกว่าพระเอกยังไม่ได้ตายนะค่ะ กำลังจะมี ซี่ซั้น5 อ่ะ อยากดูเร็วๆจังเลยอะ หวังว่าจะมีคนใจดีอัพให้ดูอีกนะค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ06 กันยายน, 2553

  น่าสงสารพระเอกจังเป็นผู้เสียสละเพื่อครอบครัวจริงๆปกป้องจนตัวตาย เนื้อเรื่องตื่นเต้นแทบทุกตอน ขอบคุณสำหรับ หนังมันส์ สนุก ซึ้ง ครับ เด็กสายไหม

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ08 กันยายน, 2553

  ขอบคุงมากๆๆครับ เสียน้ำตาอีกละตอนจบ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน, 2553

  ขอบคุณสำหรับซีรี่ย์สนุกๆแบบนี้ครับ
  สนุกมากๆ ต้องดูต่อเนื่อง วางไม่ลงเลยทีเดียว

  เป็นกำลังใจให้สำหรับน้ำใจที่มอบให้ครับ รอติดตามเรื่องต่อไปนะครับ


  Ps.ขอฝากในการแสดงความคิดเห็น..ไม่น่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาตอนท้ายเรื่องนะครับเพราะทำให้คนที่ยังไม่ได้ดูหมดสนุกในการลุ้นการดำเนินเรื่อง.. พิจารณาด้วยครับ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม, 2553

  รอ season 5 อีก 4 ปีเน้อ

  กำลังอยู่ในช่วงถ่ายทำ ^^

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม, 2553

  มี ภาค 5

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม, 2553

  มี ภาค 5 แล้ว แต่ มันฉายใน ประเทศ มัน ยังก็ไม่รู้

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ03 พฤศจิกายน, 2553

  ภาค 5 ออก มา นาน แล้ว นะ คับ

  เป็น ภาค พิเศษ ที่ บอก ถึง การ ตาย ของ Michael Scofield

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ03 พฤศจิกายน, 2553

  ภาค 5 มัน คือ ภาค พิ เศษ ที่ Dr.Sara Tancredi โดน จับ

  และ Michael Scofield ไป ช่วย

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ25 ธันวาคม, 2553

  พี่ครับ05มันดูไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ25 ธันวาคม, 2553

  พี่07ก็ดูไม่ได้อะ

  ตอบลบ
 52. จ้า แจ้งเจ้าของคลิปแล้วนะ รอเขาแก้หน่อย

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ25 ธันวาคม, 2553

  ครับ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม, 2554

  tears felt form my eyessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
  น้ำตาจะไหล.!!

  พระเอกหล่อมาก! อาลัยอาวรสุดริด ฮือๆ โอ๊ ภาคพิเศษจิงๆ...
  อยั่งกะไทเทนิก

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ02 กุมภาพันธ์, 2554

  อื่ม..ยากจะพูดให้โดนใจ..สนุกจริง ๆ

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ03 กุมภาพันธ์, 2554

  ขอบคุณครับ สนุกมาก ๆ เลย

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ06 มีนาคม, 2554

  ขอแจ้งไฟล์เสียน้ะค้ะ ตอนที่ 1 ค่ะ มี 5,17,21,30,34,37,41,42 ขอบคุณมากมาย ค่ะ หนังสนุกมากๆๆๆๆๆ ค่ะ แต่เสียดายขาดตอน เพราะไฟล์เสีย

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม, 2554

  Season 1 ตอนที่ 30 37 41 42 ดูไม่ได้แก้ไขทีครับ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน, 2554

  สวดยอดเลย

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม, 2554

  ทำไม่ดูไม่ได้ครับภาคพิเศษ(4)ช่วยด้วยครับ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม, 2554

  โหลดดูไม่ได้เยอะมาก

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม, 2554

  ตอนที่ 17 ดูได้แล้ววว

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ01 กันยายน, 2554

  สุดยอดมากๆ...ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ05 กันยายน, 2554

  สุดยอดมากขอบคุณค๊าบที่เอามาหั้ยดู

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน, 2554

  ตอนที่ 5 ดู ไม่ได้ คับ !!!!!!!!!

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม, 2554

  พี่คับ ช่วยลงแบบ youtube ได้ป่ะคับ
  Mthai ผมดุไม่ได้อ่ะคับ

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ18 พฤศจิกายน, 2554

  ขอบคุน สำหรับ ที่ลงแบบไม่ใช่Mthai น่ะคับ
  ขอบพระคุณ ท่านผู้อัพเป็นอย่างสูงคับ

  ตอบลบ
 68. ละอ่อนเจียงฮาย03 ธันวาคม, 2554

  หามานานแล้วคับขอบคุณมากเลยคับพี่ๆ

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม, 2555

  พี่คับบบบบบบบบบบ
  SS234 ทำไมนานจังอ่ะคับ รอมาเป็นปีแล่น่ะคับ
  ยังไงก่อขอบคุนน่ะคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พี่ลืมจ้า ขอโทษนะให้รอนานนนน

   ลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม, 2555

  Prison Break แผนลับแหกคุกนรก 115 END ดูไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม, 2555

   ขอบคุณคับ ขอบคุณมากๆครับ

   ลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์, 2555

  ปี 1 เอมไทยตอนนี้ 5 ดูไม่ได้อะคับ

  ตอบลบ
 72. ปี4 ตอนที่1อ่ะ แก้ทีอยากดูมาก

  ตอบลบ
 73. ปี4 ตอนที่ 5 ด้วย

  ตอบลบ
 74. 5ดูได้และ 6 7 ดูไม่ได้

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ28 มีนาคม, 2555

  หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สุดยอดมากครับ ผมดู2รอบเลยอ่ะ

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ28 พฤศจิกายน, 2555

  ปี1 ตอนที่5 เอ็มไทยดูไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ28 พฤศจิกายน, 2555

  ปี1 ตอนที่17 เอ็มไทยดูไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ28 พฤศจิกายน, 2555

  ปี1 ตอนที่18 เอ็มไทยดูไม่ได้ครับ

  ตอบลบ