ซีรี่ย์ ฝรั่ง Lost อสูรกายดงดิบเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกจนต้องติดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาชีวิตให้รอดปลอดภัยอยู่บนเกาะให้ได้ แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อบนเกาะนั้นมีสิ่งลึกลับ และปริศนามากมายที่รอพวกเค้าอยู่ การผจญภัยของพวกเค้าจึงเริ่มขึ้นที่เกาะแห่งนี้ตัวเรื่องนั้นจะเป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ปัจจุบัน ปะปนกับเหตุการณ์ในอดีตของตัวละครแต่ละตัว เพื่อบอกที่มาที่ไปของตัวละครนั้นๆ รวมไปถึงวิธีในการตัดสินใจในแต่ละเหตุการณ์ที่พวกเค้าต้องช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งตัวละครแต่ละตัวที่มาติดบนเกาะนี้ ล้วนแต่มีอดีตที่น่าสนใจทั้งนั้น


1 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 1 Pilot Part 1 ส่วนที่ 1-3
2 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 1 Pilot Part 1 ส่วนที่ 2-3
4 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 2 Pilot Part 2 ส่วนที่ 1-3
5 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 2 Pilot Part 2 ส่วนที่ 2-3
6 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 2 Pilot Part 2 ส่วนที่ 3-3
7 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 3 Tabula Rasa ส่วนที่ 1-3
8 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 3 Tabula Rasa ส่วนที่ 2-3
9 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 3 Tabula Rasa ส่วนที่ 3-3
10 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 4 Walkabout ส่วนที่ 1-3
11 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 4 Walkabout ส่วนที่ 2-3
12 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 4 Walkabout ส่วนที่ 3-3
13 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 5 White Rabbit ส่วนที่ 1-3
14 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 5 White Rabbit ส่วนที่ 2-3
15 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 5 White Rabbit ส่วนที่ 3-3
16 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 6 House of the Rising Sun ส่วนที่ 1-3
17 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 6 House of the Rising Sun ส่วนที่ 2-3
18 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 6 House of the Rising Sun ส่วนที่ 3-3
20 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 7 The Moth ส่วนที่ 2-3
21 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 7 The Moth ส่วนที่ 3-3
22 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 8 Confidence Man ส่วนที่ 1-3
23 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 8 Confidence Man ส่วนที่ 2-3
24 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 8 Confidence Man ส่วนที่ 3-3
25 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 9 Solitary ส่วนที่ 1-3
26 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 9 Solitary ส่วนที่ 2-3
27 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 9 Solitary ส่วนที่ 3-3
28 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 10 Raised by Another ส่วนที่ 1-3
29 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 10 Raised by Another ส่วนที่ 2-3
30 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 10 Raised by Another ส่วนที่ 3-3
31 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 11 All the Best Cowboys ส่วนที่ 1-3
32 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 11 All the Best Cowboys ส่วนที่ 2-3
33 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 11 All the Best Cowboys ส่วนที่ 3-3
34 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 12 Whatever the Case May Be ส่วนที่ 1-3
35 -Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 12 Whatever the Case May Be ส่วนที่ 2-3
36 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 12 Whatever the Case May Be ส่วนที่ 3-3
37 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 13 Hearts and Minds ส่วนที่ 1-3
38 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 13 Hearts and Minds ส่วนที่ 2-3
39 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 13 Hearts and Minds ส่วนที่ 3-3
40 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 14 Special ส่วนที่ 1-3
41 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 14 Special ส่วนที่ 2-3
42 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 14 Special ส่วนที่ 3-3
43 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 15 Homecoming ส่วนที่ 1-3
44 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 15 Homecoming ส่วนที่ 2-3
45 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 15 Homecoming ส่วนที่ 3-3
46 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 16 Outlaws ส่วนที่ 1-3
47 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 16 Outlaws ส่วนที่ 2-3
48 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 16 Outlaws ส่วนที่ 3-3
49 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 17 In Translation ส่วนที่ 1-3
50 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 17 In Translation ส่วนที่ 2-3
51 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 17 In Translation ส่วนที่ 3-3
52 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 18 Numbers ส่วนที่ 1-3
53 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 18 Numbers ส่วนที่ 2-3
54 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 18 Numbers ส่วนที่ 3-3
55 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 19 Deus Ex Machina ส่วนที่ 1-3
56 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 19 Deus Ex Machina ส่วนที่ 2-3
57 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 19 Deus Ex Machina ส่วนที่ 3-3
58 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 20 Do No Harm ส่วนที่ 1-3
59 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 20 Do No Harm ส่วนที่ 2-3
60 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 20 Do No Harm ส่วนที่ 3-3
61 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 21 The Greater Good ส่วนที่ 1-3
62 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 21 The Greater Good ส่วนที่ 2-3
63 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 21 The Greater Good ส่วนที่ 3-3
64 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 22 Born to Run ส่วนที่ 1-3
65 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 22 Born to Run ส่วนที่ 2-3
66 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 22 Born to Run ส่วนที่ 3-3
67 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 23 Exodus Part 1 ส่วนที่ 1-3
68 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 23 Exodus Part 1 ส่วนที่ 2-3
69 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 23 Exodus Part 1 ส่วนที่ 3-3
70 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 24 Exodus Part 2 ส่วนที่ 1-3
71 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 24 Exodus Part 2 ส่วนที่ 2-3
72 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 24 Exodus Part 2 ส่วนที่ 3-3
73 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 25 Exodus Part 3
74 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 25 Exodus Part 3 ส่วนที่ 2-3
75 - Lost อสูรกายดงดิบ ปี 1 ตอนที่ 25 Exodus Part 3 ส่วนที่ 3-3


Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 01 - 1 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 01 - 2 อัพแก้ 
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 02 - 1 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 02 - 2 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 03 - 1 อัพแก้

Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 03 - 2 อัพแก้ 
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 4 Everybody Hates ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 4 Everybody Hates ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 4 Everybody Hates ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 5 And Found ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 5 And Found ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 5 And Found ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 06 - 1 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 06 - 2 อัพแก้ 
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 7 The Other 48 Days ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 7 The Other 48 Days ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 7 The Other 48 Days ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 8 Collision ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 8 Collision ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 8 Collision ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 9 What Kate Did ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 9 What Kate Did ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 9 What Kate Did ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 10 The 23rd Psalm ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 10 The 23rd Psalm ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 10 The 23rd Psalm ส่วนที่ 3/3

Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 11 - 1 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 11 - 2 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 12 Fire+Water ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 12 Fire+Water ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 12 Fire+Water ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 13 - 1 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 13 - 2 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 14 One of Them ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 14 One of Them ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 14 One of Them ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 15 Maternity Leave ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 15 Maternity Leave ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 15 Maternity Leave ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 16 The Whole Truth ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 16 The Whole Truth ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 16 The Whole Truth ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 17 - 1 อัพแก้
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 17 - 2 อัพแก้ 
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 18 Dave ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 18 Dave ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 18 Dave ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 19 S.O.S ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 19 S.O.S ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 19 S.O.S ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 20 Two For The Road ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 20 Two For The Road ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 20 Two For The Road ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 21 Question-Mark ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 21 Question-Mark ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 21 Question-Mark ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 22 Three Minutes ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 22 Three Minutes ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 22 Three Minutes ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 23 - 24 Live Together, Die Alone ส่วนที่ 1/6
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 23 - 24 Live Together, Die Alone ส่วนที่ 2/6
Lost อสูรกายดงดิบ ปี2 ตอนที่ 23 - 24 Live Together, Die Alone ส่วนที่ 3/6

Lose อสรูกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 24 - 1 อัพแก้
Lose อสรูกายดงดิบ ปี 2 ตอนที่ 24 - 2 อัพแก้ 


Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 1 A Tale Of Two Cities ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 1 A Tale Of Two Cities ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 1 A Tale Of Two Cities ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 2 The Glass Ballerina ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 2 The Glass Ballerina ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 3 Further Instructions ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 3 Further Instructions ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 4 Every Man For Himself ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 4 Every Man For Himself ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 4 Every Man For Himself ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 5 The Cost of Living ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 5 The Cost of Living ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 5 The Cost of Living ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 6 I Do ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 6 I Do ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 6 I Do ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 7 Not In Portland ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 7 Not In Portland ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 7 Not In Portland ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 8 Flashes Before Your Eyes ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 8 Flashes Before Your Eyes ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 9 Stranger in a Strange Land ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 9 Stranger in a Strange Land ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่ 
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 10 Tricia Tanaka Is Dead ส่วนที่ 1/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 10 Tricia Tanaka Is Dead ส่วนที่ 2/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 10 Tricia Tanaka Is Dead ส่วนที่ 3/3
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 11 Enter 77 ส่วนที่ 1/1 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 11 Enter 77 ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่ 
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 12 Par Avion ส่วนที่ 1/1 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 12 Par Avion ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 13 The Man from Tallahassee ส่วนที่ 1/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 13 The Man from Tallahassee ส่วนที่ 2/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 14 Expose ส่วนที่ 1/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 14 Expose ส่วนที่ 2/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 15 Left Behind ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 15 Left Behind ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 16 One of Us ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 16 One of Us ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 17 Catch-22 ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 17 Catch-22 ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 18 D.O.C. ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 18 D.O.C. ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 19 The Brig ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 19 The Brig ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 20 The Man Behind the Curtain ส่วนที่ 1/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 20 The Man Behind the Curtain ส่วนที่ 2/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 21 Greatest Hits ส่วนที่ 1/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 21 Greatest Hits ส่วนที่ 2/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 22 Through the Looking Glass ส่วนที่ 1/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 22 Through the Looking Glass ส่วนที่ 2/2
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 23 Through the Looking Glass ส่วนที่ 1/2 อัพใหม่
Lost อสูรกายดงดิบ ปี 3 ตอนที่ 23 Through the Looking Glass ส่วนที่ 2/2 อัพใหม่


1 - 1 Because You Left ส่วนที่ 1-2
2 - 1 Because You Left ส่วนที่ 2-2
3 - 2 The Lie ส่วนที่ 1-2
4 - 2 The Lie ส่วนที่ 2-2
5 - 3 Jughead ส่วนที่ 1-2
6 - 3 Jughead ส่วนที่ 2-2
7 - 4 The Little Prince ส่วนที่ 1-2
8 - 4 The Little Prince ส่วนที่ 2-2
9 - 5 This Place is Deathส่วนที่ 1-2
10 - 5 This Place is Deathส่วนที่ 2-2
11 - 6 316 ส่วนที่ 1-2
12 - 6 316 ส่วนที่ 2-2
13 - 7 The Life and Death of Jeremy Bentham ส่วนที่ 1-2
14 - 7 The Life and Death of Jeremy Bentham ส่วนที่ 2-2
15 - 8 LaFleur ส่วนที่ 1-2
16 - 8 LaFleur ส่วนที่ 2-2
17 - 9 ส่วนที่ 1-2
18 - 9 ส่วนที่ 2-2
19 - 10 Hes Our You
20 - 11 Whatever Happened, Happened
21 - 12 Dead is Dead
22 - 13 Some Like It Hoth
23 - 14 The Variable
24 - 15 Follow the Leader
25 - 16-17 The Incident ส่วนที่ 1-2
26 - 16-17 The Incident ส่วนที่ 2-2


ปี 6
Lost Special. Season 6 – Aired: 2/2/2010
Final Chapter

Lost Season 6 Ep.02LA X (1)
Lost Season 6 Ep.02LA X (2)
Lost Season 6 Ep.03What Kate Does
Lost Season 6 Ep.04
Lost Season 6 Ep.05Lighthouse
Lost Season 6 Ep.06 : Sundown
Lost Season 6 Ep.07 : Dr. Linus
Lost Season 6 Ep.08 : Recon
Lost Season 6 Ep.09 : Ab Aeterno
Season 6, Episode 10 – Aired:The Package
Season 6, Episode 11 – Aired:Happily Ever After
Season 6, Episode 12 – Aired:Everybody Loves Hugo
Season 6, Episode 13 -- Aired:The Last Recruit
Lost Season 6 Ep.14 : The Candidate
Lost Season 6 Ep.15 : Across the Sea
Season 6, Episode 16 -- Aired:What They Died For

Lost Season 6 Ep.17-18 : The End 1/5
Lost Season 6 Ep.17-18 : The End 2/5
Lost Season 6 Ep.17-18 : The End 3/5
Lost Season 6 Ep.17-18 : The End 4/5
Lost Season 6 Ep.17-18 : The End 5/5

>>>>>>Season 6, Episode 00 The Final Journey<<<<<<< Lost Season 6 Ep.00 : The Final Journey 1/4
Lost Season 6 Ep.00 : The Final Journey 2/4
Lost Season 6 Ep.00 : The Final Journey 3/4
Lost Season 6 Ep.00 : The Final Journey 4/4
credit dreamless luffy2529

44 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม, 2552

  ดูจบแล้ว งง งง เรื่อง ยังไม่จบ หลง ดู มา เป็น อาทืตย์ๆ ไม่น่าเลย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม, 2552

  โธ โธ่ โธ้ โธ๊ โธ๋... เค้ากำลังอัพอยู่นี่ค๊ะ
  ที่ mthai เพิ่งอัพปี 4 เพิ่งเสร็จหมาด ๆ ไปนี่เอง
  ส่วนที่อเมกาเค้าไปปี 7 แล้วมั่ง
  แล้วเวลาอัพเนี้ย มันไม่เหมือนเสกนี่นา.. มันต้องใช้เวลา
  (อะไรที่ได้มาง่าย ๆ จนเคยตัว มันมักไม่เห็นคุณค่า ..ถ้าจะจริง!!)
  เหม่ ๆ ไม่อยากจะว่าลูกค้าเล้ย
  จขบ.เองจ๊ะ

  ตอบลบ
 3. ดูแล้ว คิดถึงแต่สิ่งที่เค้าพูด จะงง แค่ไหนก็แค่เอาสิ่งที่คิดว่าเราได้จากมันมาแค่นั้นเอง

  ตอบลบ
 4. รู้สึกที่ เมกาก็แค่ ปี 5 นะคะ - -*

  ปี 6 ออกต้นปีหน้า เป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณคุณH.นะคะ
  แต่โห..หมดกัน เลยรู้กันหมดเลยว่าเราแอบโม้ ..คิกคิก

  ตอบลบ
 6. เรื่อง นี้ ต้อง ตั้ง ใจ ดู นิสสส นึง น่ะ ค่ะ สา หนุก มาก รอ ปี 6 อยู่ อยาก ดู เร็ว ๆ จัง ว่า ตอน จบ จา เป้ง ยาง งัย ....

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากครับ สนุกมาก ๆ อยากดูเร็วๆ เหมือนกัน

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณ คนที่สละเวลามาโหลดให้ชม ขอให้ รวยเงินรวยปัญญา นะครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม, 2552

  รอปีหก อยู่ครับจบตอนปีห้ามันมาก ยังไงขอไห้ผู้จัดและทางเมลานีรวยรวย ครับดีจังมีหนังดีไห้ดูฟรีจาก นิวยอก ครับ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ02 มกราคม, 2553

  อยากดูต่อค่ะ อย่าลืมเอามาลงต่อนะค่ะถ้าปี6 มาเมื่อไหร่ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ...ชาช่าค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ11 มกราคม, 2553

  เมื่อไหร่จะมาเพิ่มอีกเหรอครับผมรออยู่นะครับ ขอบคุณมากมายเลยนะครับ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม, 2553

  มันมั๊กๆๆๆๆๆ จะมาเมื่อไหร่น๊อ อยากดูมากมาย

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม, 2553

  เมื่อไหร่จามาต่อ คับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม, 2553

  ขั้นเทพเลยนะครับเนี่ย ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันกันนะครับ ขอให้เอามาเพิ่มด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์, 2553

  รอดู ปี6 นาน จัง เลยยย

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์, 2553

  เย้เย้ ในที่สุดก็มา ขอบคุณค๊าบบบบบบบบบบ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์, 2553

  มันส์ มาก อ่ะ ขอบคุณ น้าาาาา ค๊าบบ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ07 มีนาคม, 2553

  ขอดูหนังเรื่อง อภินิหารตำนานผู้ล่า ตอนจบด้วยคับ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม, 2553

  ตกลงแล้ว Lost แค่ปีที่ 6 ใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม, 2553

  จบแค่ปีที่ 6 .ใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ27 มีนาคม, 2553

  lost season 6 ep 04 ดูไม่ได้ครับ ช่วยแก้ไฟล์ให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม, 2553

  ใช่ค่ะlost season 6 ep 04 ดูไม่ได้นะค่ะ ช่วยแก้ไฟล์ให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุนนะค่ะ

  ตอบลบ
 23. ไปดูมาแล้วค่ะ รู้สึกseason 6 ep 04ไฟล์นี้โหลดช้ามาก เด๋วหาทางให้ค่ะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน, 2553

  ขอรหัสเข้าดูlost ปี6 ตอนที่ 10-11 หน่อยนะครับ

  mail : knight_reader@hotmail.com

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ29 เมษายน, 2553

  ทำไหมใส่รหัสไปแล้วมันบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องค่ะ อันไหนถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ29 เมษายน, 2553

  รหัสอันไหนค่ะใช้ไม่ใด้เลย

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน, 2553

  ลองใช่ obiwanและก็ RTrtg แล้วก็ยังเข้าไม่ใด้นะค่ะ ทำไงดีค่ะ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน, 2553

  ลองแล้วไม่ใด้เลย งงงง ลองรหัส RTrtgแล้ว เข้าไม่ใด้ ร่วมถึงobiwan ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ01 พฤษภาคม, 2553

  ใส่รหัสเท่าไรก็ไม่ผ่านนะค่ะ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ02 พฤษภาคม, 2553

  รหัส r677z ไม่ผ่านน่ะครับ

  ตอบลบ
 31. ดูรหัสซีรี่ย์ด้านล่างสุดนะคะ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ03 พฤษภาคม, 2553

  ใส่รหัสผ่านแล้ว แต่ว่าดูไม่ใด้อีกนะค่ะLost Season 6 Ep.07 : Dr. Linus ช่วยเข็คด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 33. ต้องขอโทษนะ ช่วงนี้คลิปเอ็มไทยมีปัญหาเยอะค่ะ
  แต่มีเพื่อนท่านนึงคือ juzei แนะนำว่า
  ใครดูไม่ได้ ไปโหลดจาก http://www.lostseason6.com/
  ส่วนซับโหลดจาก http://www.thaisubtitle.com

  วิธีใช้ซับแค่เปลี่ยนชื่อซับให้เหมือนชื่อไฟล์หนังก็เล่นได้เลย ซับจะขึ้นมาเองเวลาเล่น เช่น file หนังเป็น losts6ep13.avi ก้อเปลี่ยนชื่อ sub ที่โหลดมาเป็น losts6ep13.ssa

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ06 พฤษภาคม, 2553

  ขอบคุณครับพี่ ชอบมากๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม, 2553

  อยากดูต่อ ง่ะ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม, 2553

  ขอบคุณมากครับ อยากดูต่อจัง

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ02 มิถุนายน, 2553

  เมือไรคนที่อยู่ต่างประเทศจะดูใด้สักที่ ค่ะ ยังแก้ไม่เสร็จอีกหรอค่ะ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน, 2553

  จบแบบ งง งง ดีเหมือนกัน ...

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ04 ตุลาคม, 2553

  ใส่รหัสยังไงค่ะ Season 6 Ep.07, 08 พิมพ์ 9ujjm ก็ไม่ผ่านค่ะ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ09 มกราคม, 2554

  ผมเคยมาดู Lost จนจบนานแล้วครับ

  คิดถึงเลยแวะมาครับ ^ ^

  เรื่องนี้สนุกมากจริงๆครับ

  ขอบคุณที่นำมาให้ดูครับ ขอให้ผู้ที่นำมาเจริญๆครับ

  ได้หลายอย่างเลยครับ จาก Lost ชอบมาก

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน, 2555

  ทำไมมันเป็นเรื่องอื่นคะ ก็คลิกตงลิ้งแล้วนี่นา

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน, 2555

  ของปีสี่อ่ะค่ะ

  ตอบลบ