ซีรี่ย์ เกาหลี The Kingdom of The Winds The Kingdom of The Winds มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน
ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น) : 바람의 나라
ชื่อหนังอื่นๆ : Country of Wind / The Land of Wind
นักแสดง : Song Il Gook, Jung Jin Young
Directed By : Kang Il Soo
จำนวนตอน : 36
ประเภท : Period Drama, Fantasy
ผลิตโดย : N/A
Written By : Comic by Kim Jin, Choi Wan Kyu, Park Jin Woo, Jung Jin Ok
Year : 2008
ออกอากาศ : 4 กัน 2008 - 15 มกร 2009
ออกอากาศ - เพิ่มเติม : ออกอากาศช่อง KBS2 ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 21:55 น.
Official Website : The Kingdom of The Winds
Link : Blike.net

เรื่องราวของหลานชายของจูมงที่ชื่อมูฮุลที่ตอนหลังได้กลายมาเป็นแดมูซิน
Song Il Gook - เจ้าชาย Moo Hyul / Daemusin
Choi Jung Won - เจ้าหญิง Yeon
Park Gun Hyung - เจ้าชาย Do Jin
Jung Jin Young - กษัตริย์ Yuri
Kim Hye Ri - Lady Mi Yoo (แม่ของ Yeo Jin)
Lee Jong Won - เจ้าชาย Hae Myeong (พี่ชายของ Moo Hyul)
Kim Hye Sung - เจ้าชาย Yeo Jin
Oh Yoon Ah - Hye Ap
Kim Jae Wook - Chu Bal So
Jang Tae Sung - เพื่อนของ Moo Hyul
Kim Sang Ho - Ma Hwang
Park Sang Wook - Gwi Yoo
Han Jin Hee - กษัตริย์ Daeso
Park Jung Hak - Sa Goo
Im Jung Eun - เจ้าหญิง Se Ryu
Kim Byung Gi - Sang Ga
Kim Gyu Chul - Myung Jin
Kim Won Hyo - Gong Chan
Jung Da Bin - เจ้าหญิง Se Ryu ตอนเด็กFrom Mthai credit: mingywhale

The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 01 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 01 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 01 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 02 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 02 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 02 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 03 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 03 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 03 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 04 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 04 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 04 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 05 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 05 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 05 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 06 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 06 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 06 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 07 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 07 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 07 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 08 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 08 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 08 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 09 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 09 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 09 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 10 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 10 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 10 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 11 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 11 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 11 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 12 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 12 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 12 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 13 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 13 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 13 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 14 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 14 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 14 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 15 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 15 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 15 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 16 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 16 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 16 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 17 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 17 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 17 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 18 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 18 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 18 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 19 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 19 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 19 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 20 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 20 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 20 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 21 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 21 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 21 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 22 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 22 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 22 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 23 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 23 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 23 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 24 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 24 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 24 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 25 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 25 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 25 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 26 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 26 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 26 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 27 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 27 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 27 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 28 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 28 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 28 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 29 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 29 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 29 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 30 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 30 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 30 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 31 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 31 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 31 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 32 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 32 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 32 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 33 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 33 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 33 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 34 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 34 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 34 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 35 - 1/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 35 - 2/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 35 - 3/3
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 36 - 1/3 END
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 36 - 2/3 END
The Kingdom of The Wind มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน 36 - 3/3 END
credit: mingywhale

8 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ02 ตุลาคม, 2552

  ขอบคุณสำหรับหนังและละครที่มีให้ดูไม่ขาดสุดยอดจริงๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 กรกฎาคม, 2553

  ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม, 2553

  บรรยายไทย : http://club.mthai.com/view_topic.php?club=August_Entertain&club_id=8577&table_id=1&cate_id=9820&post_id=79454

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม, 2554

  ตอนที่ 2 อันที่ 2 ดูไม่ได้อะครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม, 2555

  ใจมากจ้า สนุกมากก อินเลย

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม, 2555

  ขอบคุณมากๆๆๆๆที่อัพ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ17 สิงหาคม, 2555

  เชงเลยตอนจบดูไม่ได้ชะงั้น

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม, 2555

  นุกดี ครับ

  ตอบลบ