ซีรี่ย์ เกาหลี จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดินจองเรียววอน Jung Rye-won รับบท องค์หญิงจามอง

จองคยองโฮ Jung Gyeong-ho ” องค์ชายโฮดง

ปาร์คมินยอง Park Min-young ” องค์หญิงลาฮี

ลีจูฮยอน Lee Ju-hyeon ” วังโฮ


หนึ่งนั้นยอมสละบ้านเมืองเพื่อความรัก

อีกหนึ่งนั้นยอมสละซึ่งความรัก...เพื่อปกปักษ์บ้านเมืองแห่งตน

เล่าขานกันว่าเมื่อสองพันปีก่อน แคว้นนังนังมีกลองใบหนึ่งมีชื่อว่ากลองจามอง ทุกครั้งที่มีข้าศึกมารุกราน กลองใบนี้ก็จะดังเตือนภัยขึ้นมา แท้ที่จริงแล้วกลองจามองไม่ได้เป็นกลองที่เล่าขานตามตำนานแต่อย่างใด แต่หากเป็นเพียงองค์หญิงจามองพระธิดาในพระราชาชอยรีแห่งแคว้นนังนังเท่านั้น

องค์ หญิงจามองและองค์ หญิงลาฮีเป็นขนิษฐาและภคินีที่ทรงถือประสูติในวันเดียวกันโดยที่องค์หญิง ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมพระบิดาต่างพระมารดากัน องค์หญิงทั้งสองถูกพยากรณ์ว่าพระองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้แคว้นนังนังเอาไว้ ส่วนอีกพระองค์หนึ่งเป็นผู้ทำให้แคว้นนังนังล่มสลาย พระมารดาขององค์หญิงลาฮีทรงใช้อิทธิพลที่มีล้นฟ้าสนับสนุนองค์หญิงลาฮีขึ้น เป็นองค์หญิงนังนัง แม้ว่าองค์หญิงจามองทรงได้รับบัญชาจากสรวงสวรรค์ให้ปกปักรักษาแคว้นนังนังก็ ตาม แต่กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ทำให้แคว้นนังนังล่มสลาย เมื่อเป็นเช่นนี้พระมารดาจึงจำต้องส่งองค์หญิงจามองออกจากวังหลวงตั้งแต่ยัง พระเยาว์ จามองดวงแข็งขายศิลปะเลี้ยงชีพ ขณะที่ร่ำเรียนศิลปะนั่นเองก็มีโอกาสได้ศึกษาวรยุทธจนกลายเป็นผู้เยี่ยมยุทธ เมื่อจามองรู้ฐานะที่แท้จริงของนางว่าเป็นองค์หญิงแล้วก็กลับสู่วังหลวง เนื่องจากวังหลวงกำลังประสบปัญหาการสืบราชบัลลังก์ การกลับสู่วังหลวงขององค์หญิงจามองจึงต้องเผชิญกับต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

องค์หญิงจามองและองค์ชายโฮดงแห่งแคว้นโกคูรยอรักกัน ด้วยฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งของทั้งสองจึงทำให้ความรักไม่ได้แสนหวานอย่างที่ คิด ด้วยองค์หญิงนังนังก็ทรงหลงรักองค์ชายโฮดงเช่นเดียวกัน เพื่อความรัก องค์หญิงนังนังซึ่งจะต้องสืบราชบัลลังก์ต่อไปนั้นทรงยึดมั่นในคำมั่นสัญญา ที่มีต่อองค์ชายโฮดงจึงได้ทรงนำแคว้นนังนังผนวกเข้ากับแคว้นโกคูรยอ ในที่สุดองค์หญิงนังนังก็ถูกพสกนิกรประชาทัณฑ์จนสิ้นพระชนม์ องค์หญิงจามองซึ่งได้รับบัญชาจากสรวงสวรรค์ให้ปกปักรักษาแคว้นนังนังเอาไว้ เพื่อปกปักรักษาแคว้นนังนังไว้จึงทำให้องค์หญิงจามองจำต้องชักกระบี่ปลิด ชีวิตองค์ชายโฮดงชายคนรัก....

จากตำนานเล่าขานในอดีต ย้อนไปกว่า 2,000 ปี อาณาจักรนังนังมีกลองศักดิ์สิทธิ์ชื่อ จามองโก ซึ่งสามารถส่งเสียงดังได้เองเมื่อมีข้าศึกมารุกราน ....แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าแท้จริงแล้ว จามองโก นั้น มิใช่กลองดังคำเล่าขาน หากแต่เป็นองค์หญิงโฉมงามนาม .... องค์หญิงจามองโก

เรื่อง ราวเริ่มขึ้นเมื่อมี องค์หญิง 2 พระองค์ คือ องค์หญิงนังรังและองค์หญิงจามองโก ประสูติในวันและเวลาเดียวกัน องค์หญิงทั้ง 2 พระองค์เกิดจะพระบิดาองค์เดียวกันแต่ต่างมารดา มีคำทำนายว่าองค์หญิงองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้อาณาจักรในขณะที่อีกพระองค์จะ เป็นผู้ทำลายอาณาจักรทั้งอาณาจักรลง

พระมารดาขององค์หญิงนังรังทรงใช้อำนาจแห่งตระกูลที่มีอยู่โน้มน้าวให้ทุกคน เชื่อว่าพระธิดาของพระองค์คือผู้ที่จะกอบกู้อาณาจักร ในขณะที่องค์หญิงจามองโกต้องถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่จะทำให้อาณาจักรประสบ ความหายนะ

เพื่อช่วยให้องค์หญิงจามองโกทรงรอดพ้นจากความตาย พระมารดาขององค์หญิงจึงทรงนำองค์หญิงไปเลี้ยงดูในชนบทที่ห่างไกล องค์หญิงทรงเติบโตขึ้นมาในฐานะของสามัญชน และเมื่อวันหนึ่งเมื่อองค์หญิงทรงทราบถึงฐานะที่แท้จริงของพระองค์ พระองค์จึงทรงเดินทางกลับสู่อาณาจักรมาตุภูมิ การกลับมาของพระองค์ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้แย่งชิง อำนาจในราชบัลลังก์อีกครั้ง

ท่ามกลางศึกบัลลังก์แห่งอาณาจักร ศึกแห่งรักก็เปิดตำนานขึ้น เมื่อองค์หญิงจามองโกทรงยอมสละความรักระหว่างพระองค์และองค์ชายโฮดอง เพราะชายคนรักของพระองค์ทรงมีฐานะเป็นองค์ชายแห่งเมืองโกกูรยอซึ่งเป็นเมือง ศัตรูของอาณาจักรนังนังนั่นเอง ในขณะที่ องค์หญิงนังรัง ซึ่งทรงหลงรักองค์ชายโฮดองอยู่แล้ว ก็ทรงตัดสินใจมอบอาณาจักรของตัวเองให้กับองค์ชายที่ซึ่งหลงรักด้วยการทำลาย กลองศักดิ์สิทธิ์ลง...ทำให้องค์ชายฮงดองสามารถนำกองทัพของโกกูรยอเข้าโจมตี อาณาจักรนังนังได้โดยที่อาณาจักรนังนังไม่มีโอกาสได้ตั้งตัว

องค์ หญิงจามองโกจึงต้องทรง ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรของพระนางคืนมา....บทสรุปของศึกแห่ง ตำนานครั้งนี้จะเป็นอย่างไร...ติดตามได้ใน ศึกตำนาน...องค์หญิงจามองโก จามอง ยอดหญิงผู้พิชิตแผ่นดิน ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ 17.45 น. เพื่อ ช่วยให้องค์หญิงจามองโกทรงรอดพ้นจากความตาย พระมารดาขององค์หญิงจึงทรงนำองค์หญิงไปเลี้ยงดูในชนบทที่ห่างไกล องค์หญิงทรงเติบโตขึ้นมาในฐานะของสามัญชน และเมื่อวันหนึ่งเมื่อองค์หญิงทรงทราบถึงฐานะที่แท้จริงของพระองค์ พระองค์จึงทรงเดินทางกลับสู่อาณาจักรมาตุภูมิ การกลับมาของพระองค์ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้แย่งชิง อำนาจในราชบัลลังก์อีกครั้ง

ท่ามกลางศึกบัลลังก์แห่งอาณาจักร ศึกแห่งรักก็เปิดตำนานขึ้น เมื่อองค์หญิงจามองโกทรงยอมสละความรักระหว่างพระองค์และองค์ชายโฮดอง เพราะชายคนรักของพระองค์ทรงมีฐานะเป็นองค์ชายแห่งเมืองโกกูรยอซึ่งเป็นเมือง ศัตรูของอาณาจักรนังนังนั่นเอง ในขณะที่ องค์หญิงนังรัง ซึ่งทรงหลงรักองค์ชายโฮดองอยู่แล้ว ก็ทรงตัดสินใจมอบอาณาจักรของตัวเองให้กับองค์ชายที่ซึ่งหลงรักด้วยการทำลาย กลองศักดิ์สิทธิ์ลง...ทำให้องค์ชายฮงดองสามารถนำกองทัพของโกกูรยอเข้าโจมตี อาณาจักรนังนังได้โดยที่อาณาจักรนังนังไม่มีโอกาสได้ตั้งตัว


“โชค ชะตา จงไปจากเราเถิด เราไม่เพียงไม่อยากเป็นองค์หญิง ทั้งยังไม่อยากตามหาพ่อแม่ที่ทอดทิ้งเราไปอีกด้วย สำหรับเราแล้ว มาตุภูมิคืออะไร เหตุใดจึงต้องแบกรับภาระพสกนิกรทั่วทั้งแคว้นเอาไว้ หากเป็นไปได้ ถ้าหากเราเป็นเหมือนองค์หญิงลาฮีพี่สาวมีรักก็สมรัก เป็นคนรักที่งดงามขององค์ชายโฮดง จูงมือกันไปจนชีวิตหาไม่ ทว่า....หากไม่เป็นเช่นนั้น หากถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนที่เราควรเดินไป ก็ขอให้โชคชะตาให้เราใช้กระบี่ปลิดชีวิตองค์ชายโฮดงอย่างไร้หัวใจด้วยเถิด”องค์หญิงจามองพระธิดาในพระราชาชอยรีและโมฮาซูพระมเหสีใหญ่แห่งแคว้น นังนัง ตามกฎมลเฑียรบาลแล้ว องค์หญิงจามองต้องเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดา แต่โชคชะตากลับผกผัน แม้ว่าพระองค์จะเป็นองค์หญิงสูงศักดิ์ ทั้งที่ได้มาซึ่งความรัก แต่โชคชะตากลับไม่ให้องค์หญิงได้สัมผัสความรักอันแสนหวาน เนื่องจากองค์หญิงเป็นตอนที่จึงต้องแบกรับภาระหน้าที่ในอันที่จะปกปักรักษา แคว้นนังนังเอาไว้ ด้วยภาระหน้าที่นี้เองทำให้องค์หญิงต้องยืนหยัดเข้มแข็ง สภาพความเป็นจริงที่โหดร้าย ทำให้องค์หญิงต้องอดทน องค์หญิงจามองและองค์หญิงลาฮีถือประสูติในวันเดียวกัน คำพยากรณ์จึงได้กำหนดชะตาชีวิตขององค์หญิงทั้งสองไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


“จา มอง เจ้ากล้าอ้างพสกนิกรต่อหน้าเราเชียวหรือ เมื่อครั้งที่เจ้าเป็นเพียงคนขายศิลปะเลี้ยงชีพนั้น เราซึ่งมีฐานะเป็นองค์หญิงนังนังก็ได้ศึกษาวิทยาการแขนงต่าง ๆ เพื่อสืบราชบัลลังก์แล้ว อุปมาเหมือนน้ำตกที่ไม่ไหลย้อนกลับฉันใดฉันนั้น แคว้นโกคูรยอซึ่งเป็นแคว้นใหญ่เกรียงไกรทางภาคเหนือ ความจริงแล้วแลกมาด้วยชะตากรรมของแคว้นนังนังของเรา แต่การล่มสลายของแคว้นนังนังนั้น จะเร็วขึ้นกว่าเดิมสิบปีหรือยี่สิบปีก็ตาม ขอให้ เจ้าอย่าได้ประณามเราเลย นอกจากนี้ ความรักของเราที่มีต่อโฮดง ไฉนจะให้เสื่อมเสียต่อจริยวัตรของขัตติยราชเล่า เราเพียงปรารถนาที่จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดื่มด่ำในความรักเท่านั้น ผิดด้วยหรือที่เราจะคิดเช่นนั้น จามอง เจ้าคงไม่ได้คิดเฉกเช่นเดียวกับเราหรอก”

องค์หญิงลาฮี ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นองค์หญิงแห่งแคว้นนังนัง เป็นพระธิดาในพระราชาชอยรี และพระมเหสีรองแห่งแคว้นนังนัง เนื่องจากองค์หญิงนังนังและองค์หญิงจามองต่างถือประสูติในวันเดียวกัน โหรหลวงจึงพยากรณ์ทำนายโชคชะตาองค์หญิงทั้งสองว่า “คนหนึ่งปกปักรักษาบ้านเมือง อีกคนหนึ่งทำให้บ้านเมืองล่มสลาย พสกนิกรล้มตาย” เมื่อเทียบกันแล้ว องค์หญิงลาฮีทรงมีวาสนามากกว่าองค์หญิงจามอง พระมารดาใช้อิทธิพลที่มีล้นฟ้าทำให้องค์หญิงลาฮีกลายเป็นผู้ปกปักรักษาบ้าน เมืองไม่เพียงเป็นที่โปรดปรานจากพระบิดาพระมารดาแล้ว ทั้งยังได้รับความศรัทธาจากพสกนิกรอีกด้วย แม้ว่าองค์หญิงลาฮีมีรูปโฉมงดงาม แต่จิตใจกลับแฝงด้วยความอคติองค์ชายโฮดง --- พระโอรสในพระเจ้าแทมูชินแห่งโกคูรยอ

“ด้วย ชะตาชีวิตกำหนดให้เราต้องกลัดกลุ้มใจด้วยผู้หญิงสามคน คนหนึ่งคือหญิงผู้เป็นแม่คนหนึ่งคือจามองหญิงที่รัก คนหนึ่งคือลาฮีหญิงที่ถูกตนใช้เป็นเครื่องมือ แม่ของเราเป็นธิดาแคว้นพูยอศัตรูชาติบ้านเมือง จามอง ไฉนจึงเป็นหญิงสาวแคว้นนังนังดินแดนที่แคว้นโกคูรยอหมายปอง แม่ถูกเราทรยศหักหลัง จามองถูกเราทำร้ายแสนสาหัสแต่ก็ยังต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไป เราสมควรตายจริง ๆ ทั้งที่ชายสามศอกไม่ควรนำพา จามองหญิงที่รักเรา เหตุใดเราจึงทำกับนางได้ อาจเป็นเพราะเราเป็นโอรสของพระเจ้าแทมูชิน อาจเป็นเพราะชะตาชีวิตที่กำหนดให้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปกครองแผ่นดิน อาจเป็นเพราะเราต้องดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากความรัก ถึงอย่างไรหากไม่มีอำนาจ เราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้”


องค์ ชายโฮดงเป็นโอรสในพระเจ้าแทมูชินพระราชาลำดับที่สามแห่งแคว้นโกคูรยอ อุปนิสัยสอดคล้องกับชื่อคือเป็นชายหนุ่มรูปงามสง่าผ่าเผย เชี่ยวชาญชำนาญการศึก มีความสามารถในการยิงธนูเฉกเช่นเดียวกับพระอัยกาจนได้รับการกล่าวขานจาก พสกนิกรว่าเป็นพระเจ้าจูมงกลับชาติมาจุติ ด้วยความที่องค์ชายโฮดงทรงตั้งมั่นในปณิธานของพระราชบิดามูยุลที่ทรงมีพระ ราชประสงค์สร้างแคว้นโกคูรยอให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกร องค์ชายโฮดงจึงทรงสานต่อปณิธานพระราชบิดา ด้วยการกวาดล้างแคว้นพูยอและแคว้นนังนังองค์ชายโฮดงเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของ พระเจ้ามูยุล พระมารดาเป็นชาวแคว้นพูยอ ด้วยฐานะของพระมารดาที่เป็นชาวแคว้นพูยอจึงเป็นจุดอ่อนสำคัญขององค์ชายโฮดง เดิมทีซึ่งควรได้รับการสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท แต่ด้วยชาติกำเนิดซึ่งมีแม่เป็นคนต่างแคว้นจึงไม่ได้รับการสถาปนาเป็นองค์ รัชทายาท


วังโฮ ขุนศึกแคว้นนังนัง

“เดิมที เราไม่เชื่อเรื่องโชคชะตา จามอง ก่อนที่ได้พบเจ้า เราเห็นว่าโชคชะตาคือความงามและการเลือกสรรและความปรารถนา แต่โชคชะตากลับไม่เห็นความปรารถนาของเราด้วยการนำเจ้ามาอยู่เบื้องหน้าเรา วังจาซิลพี่สาวในฐานะเชื้อพระวงศ์ได้มีคำสั่งให้เราปลิดชีวิตเจ้า แต่เรากลับไม่สามารถทำร้ายเจ้าแม้แต่เส้นผม ทันทีที่เราเห็นเจ้าก็แทบหลั่งน้ำตา นั่นเป็นเพราะเจ้างดงามเหลือเกิน นั่นเป็นเพราะโชคชะตาของเจ้าช่างน่ารันทดเหลือเกิน ที่สำคัญความรักทำให้ยากที่จะเปิดเผยออกมาได้ สิ่งที่ทำได้คือยอมตายภายใต้เงื้อมมือเจ้า เช่นนี้แล้วเราก็จะไม่เห็นเจ้าตาย เช่นนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรับรู้ว่าเจ้าหลงรักองค์ชายโฮดง“วังโฮเป็น น้องชายของวังจาซิล ไม่เพียงมีฐานะเป็นลุงขององค์หญิงนังนัง ทั้งยังเป็นขุนศึกที่มากความสามารถกุมกำลังทหารแคว้นนังนัง มีสองบุคลิกในตน บางครั้งดูเหี้ยมโหด แต่บางครั้งก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองไปได้ เป็นผู้นิยมชมชอบในสุรานารีเฉกเช่นชายทั่วไป ทั้งที่วังโฮเป็นขุนศึกที่มีวรยุทธเป็นเลิศ สันทัดการใช้อาวุธต่างๆ ไม่ว่าเป็นทวน,กระบี่และแม้แต่ธนู แต่ก็เป็นผู้หลงใหลในบทกลอนและภาพวาด ด้วยความที่รักและเอ็นดูองค์หญิงลาฮีซึ่งเป็นหลานสาว วังโฮไม่ลังเลที่จะถ่ายทอดวรยุทธประจำตระกูลซึ่งไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอก ให้[K-Series] Ja


ซีรี่ย์ เกาหลี จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
From Mthai เครดิต CasaNoVarZar

Pass: senior

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่1
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่2
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่3
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่4
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่5
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่6
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่7
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่8
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่9
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่10
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่11
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่12
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่13
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่14
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่15
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่16
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่17
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่18
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่19
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่20
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่21
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่22
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่23
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่24

Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่25
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่26

Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่27
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่28

Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่29

Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่30

Part1/3 Part2/3 Part3/3
Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่31
Part1/3 Part2/3 Part3/3

Ja Myung Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่32
Part1/3 Part2/3 Part3/3

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep33[พากย์ไทย]Part1/3
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep33[พากย์ไทย]Part2/3
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep33[พากย์ไทย]Part3/3

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep34[พากย์ไทย]Part1/3
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep34[พากย์ไทย]Part2/3

Part3/3

ตอนที่35 Part1/3 Part2/3 Part3/3

ตอนที่36 Part1/3 Part2/3 Part3/3

ตอนที่37 Part1/3 Part2/3 Part3/3

ตอนที่38 Part1/3 Part2/3 Part3/3

ตอนที่39 End Part1/3 Part2/3 Part3/3

38 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2553

  ต้องการรหัสผ่านมาก 555+

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2553

  thank you

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ01 กุมภาพันธ์, 2553

  สนุกมาก ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ02 กุมภาพันธ์, 2553

  จามองตอนที่ 33 มาเร็ว ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นะ ครับบบ จะ เป็น กำ ลัง ใจให้นะ ครับบบบบบบบบบบบบบ ติด มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ02 กุมภาพันธ์, 2553

  จามอง ครับ อยากดู ตอน 33 มาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ02 กุมภาพันธ์, 2553

  จามองตอนที่33อยากดูมากๆเลยค่ะ มาเร็วๆนะค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ02 กุมภาพันธ์, 2553

  ตอน ที่ 29 /3

  ทำไมถึงลบอ่า

  หรือว้ามันต่อกะอันที่ 30 /1

  ช่วยบอกหน่อยน๊ะค๊ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ03 กุมภาพันธ์, 2553

  ตอนที่ 32/3 ก้โดนลบอ่า

  ทำงัยดีอ้ะค๊ะ

  >_<

  ช่วยแก้ไขหน่อยน๊ะค๊ะ

  แล้วก้ ขอบคุนที่ อัพ เรื่องนี้น๊ะคีะ

  ตอบลบ
 9. ตอน ที่ 29/3
  ตอนที่ 32/3
  เปลี่ยนให้แล้วค่ะ
  และต้องบอกว่าโชคดีจริง ๆ เพราะผู้อัพ เขาอัพตอนที่เสีย ๆ ให้ใหม่เลย
  ขอบคุณเพื่อน ๆ ด้วยที่แจ้งมานะคะ

  *ตอนต่อไปต้องรอหน่อยนึง แต่เพื่อน ๆ สามารถเข้าดูที่ลิงค์ที่ให้ไว้ได้นะ
  ถ้าผู้อัพมาอัพต่อเมื่อไหร่ คลิปมันจาเข้าที่ลิงค์นั้นหล่ะค่ะ (ลิงค์ที่ถัดจาก รอตอนต่อ...)

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ03 กุมภาพันธ์, 2553

  จามอง ตอนต่อไปมาเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะ
  รออยู่นะค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2553

  มายังนะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2553

  มายังค่ะ
  ขอร้องนะช่วยหน่อย

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ04 กุมภาพันธ์, 2553

  รอออ คับๆๆๆ ติดมากกกๆๆๆๆ จามองๆๆๆๆๆๆ
  ชอบ ขอบคุน คับบบ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ05 กุมภาพันธ์, 2553

  ขอบคุณมากคับ ที่มองสิ่งดีๆให้ได้ดูโดยทั่วกัน

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ05 กุมภาพันธ์, 2553

  มาเร็วน้ารอออออออติดมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆอยากดูต่อ ชอบพระเอกอิอิ

  ตอบลบ
 16. 28 part 1 ถูกลบแล้วค่ะ ช่วยด้วยๆ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ05 กุมภาพันธ์, 2553

  ทำไมของเราดู เดี๋ยวก้อหยุด เดี๋ยวก้อหยุดอะ เป็นที่อะไรเอ่ย ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ เพราะชอบดูมาก แต่ไม่ค่อยต่อเนื่องเหงุดหงิดมากๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ05 กุมภาพันธ์, 2553

  http://www.youtube.com/view_play_list?p=A01018796EB34F49 tii nii mee

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ05 กุมภาพันธ์, 2553

  อยากดูต่อมากมายค่ะ เมื่อรัยจะลงต่อค่ะ เข้ามาดูทุกวันเลย

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ06 กุมภาพันธ์, 2553

  ตอนนี้ทำไมดูไม่ได้ T-T

  แต่ก็ขอบคุณมากนะคะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ07 กุมภาพันธ์, 2553

  ทำมัยอัฟน้อยจังค่ะ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ08 กุมภาพันธ์, 2553

  ให้ไปดูใน www.youtube.com/view_play_list?p=A01018796EB34F49 ถึงตอนจบแล้ว สงสารพระเอกนางเอก ตายทั้งคู่

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ08 กุมภาพันธ์, 2553

  http://www.youtube.com/user/0304mnnee#p/p หรืออันนี้ก็ได้

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์, 2553

  จามอง ตอนต่อไป จะมาเมื่อไหนครับรอดูอยู่

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์, 2553

  หนุกมากมาย

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์, 2553

  ในเอ็มไทยมีถึงตอนจบและนะค่ะ อัฟด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณจ้า และโทษทีค่ะที่ทิ้ง mthai ไว้นาน

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์, 2553

  ขอบคุนน๊ะจ๊ะ

  หนังหนุกๆๆ

  ^0^

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์, 2553

  แง้ๆๆอยากดูตอนจบบบ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์, 2553

  ยังไม่ถึงตอนจบเลยนะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์, 2553

  ขอบอกนะว่า ตอนจบซึ้งมากๆเลยอ่ะ
  ดูแล้วน้ำตาไหลอ่ะ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ04 มีนาคม, 2553

  เมื่อรัย ตอน ต่อ ไป จะ มา อ่า

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ04 มีนาคม, 2553

  ลงถึงตอนจบแล้วนี่ค๊ะ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ09 มีนาคม, 2553

  ตอนจบเศร้ามากเลย

  น้ำตาไหลเลยที่เดียว ความรักชั่งยิ่งใหญ่เหลือเกิน

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน, 2553

  ทำไมใส่รหัสเเล้ว เข้าไม่ได้อ่ะคะ มันบอกไม่ถูกต้องอ่ะ

  ตอบลบ
 36. คนอัพเค้าเปลี่ยนพาสนั่นเองค่ะ ใช้รหัสนี้ค่ะ senior

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม, 2553

  ต้องการรหัสผ่านมาก

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ06 มิถุนายน, 2555

  น่าเสียดายจัง ตั้งแต่ 33 -39 ดูไม่ได้เลย T_T

  ตอบลบ