ซีรีย์ เกาหลี ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์


ซีรีย์ เกาหลี ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์
เนื้อเรื่องย่อ (Synopsis) :
นับพันปีที่ผ่านมา ชาวโกคูรยอต่างเชื่อว่าพวกตนสืบเชื้อสายมาจากจูซินมหาราช จนกระทั่งทุกวันนี้ทุกคนต่างรอคอยคำมั่นสัญญาที่จูซินมหาราชทรงให้ไว้ และแล้ววันหนึ่ง……ท้องฟ้าในยามค่ำคืนปรากฏดวงดาวแห่งราชาสุกสกาว ภายใต้แสงสว่างของดวงดาว มหาราชได้ถือประสูติขึ้นมา ท่ามกลางการรอคอยดวงดาวแห่งราชานับพันปี คืนนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแย่งชิงอำนาจ …


ในคืนนั้นทายาทของมหาราชได้ถือประสูติขึ้นมา นับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงพระเจ้าจูมง ทายาทสกุลยอนซึ่งสืบสายเลือดกษัตริย์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีชื่อว่ายอนโฮเก ลูกชายของโอจีจีพระอนุชาของพระราชาก็ได้ถือกำเนิดในคืนนี้เช่นเดียวกัน แต่โอจีจีกลับให้ทุกคนรู้ว่าลูกชายของตนได้ถือกำเนิดสี่วันหลังจากคืนที่ดวงดาวแห่งราชาสุกสกาว ทารกนี้มีชื่อว่าทัมต๊อก

บางทีอาจไม่ถือเป็นเรื่องเลวร้ายเสียทีเดียว….เนื่องจากฐานะโอจีจี ไม่ได้โดดเด่นสักเท่าใดนัก อีกทั้งเหินห่างกับชนชั้นสูง โอจีจีไปตั้งรกราก ณ สถานที่ที่ไกลจากวังหลวงมาก โดยเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ยังชีพ โอจีจีจงใจปกปิดฐานะที่แท้จริงเอาไว้ด้วยไม่อยากให้ผู้ใดล่วงรู้ว่าทัมต๊อกและยอนโฮแกถือกำเนิดในวันเดียวกัน ถ้าหากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปเชื่อว่าจะต้องนำมาซึ่งภัยพิบัติอย่างแน่นอน เนื่องจากหนึ่งแผ่นดินจะมีพระราชาสองพระองค์ไม่ได้

พระราชาผู้ปกครองแผ่นดินทรงไม่มีทายาท ยอนฮูหยินพระขนิษฐาของพระองค์ซึ่งเป็นแม่ของยอนโฮแกจึงทูลเสนอให้ยอนโฮแกเป็นองค์รัชทายาท แต่กลับถูกปฏิเสธ โอจีจี พระอนุชาของพระราชาดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาท

ก่อนที่พระราชาสวรรคต พระองค์ทรงมีรับสั่งเรียกประชุมเชื้อพระวงศ์และขุนนางน้อยใหญ่ ทำให้ทุกคนได้พบกับโอจีจี และทัมต๊อกลูกชายซึ่งตั้งรกรากยังสถานที่ไกลแสนไกลอีกครั้ง ในเวลานี้เองทุกคนถึงรู้ว่าพระราชาทรงสถาปนาโอจีจี เป็นองค์รัชทายาท พระราชาพระองค์ใหม่เถลิงราชย์ในพระนามพระเจ้ายังวัง แต่พระองค์กลับทรงไม่ได้รับความไว้วางใจจากชนชั้นสูง นอกจากนี้ยังต้องรับศึกเหนือใต้ที่ข้าศึกเข้ามารุกราน

พระเจ้ายังวังทรงตั้งพระทัยว่าพระองค์เพียงรักษาบัลลังก์ไว้ชั่วคราวเท่านั้น พระราชาที่แท้จริงคือทัมต๊อก สิ่งที่พระองค์ทรงต้องทำคือคุ้มครองทัมต๊อกให้ปลอดภัยจนกว่าจะถึงวันที่ทัมต๊อกขึ้นครองราชย์ ด้วยเหตุนี้พระเจ้ายังวังจึงทรงเข้มงวดต่อทัมต๊อกเป็นพิเศษ เนื่องจากทัมต๊อกเฉลียวฉลาด รวมทั้งมีความสามารถที่โดดเด่น ทัมต๊อกจะแสดงสิ่งเหล่านี้ให้ใครรู้ไม่ได้เป็นอันขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของทัมต๊อกที่เหนือกว่ายอนโฮแก
พระเจ้ายังวังทรงจำกัดบริเวณทัมต๊อก ถึงแม้ว่าทัมต๊อกปฏิบัติตามความประสงค์ของพระบิดา ในใจกลับไม่เข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้ายังวังจึงทรงเข้มงวดกับตนเช่นนี้

นอกจากนี้พระเจ้ายังวังยังทรงห้ามไม่ให้ทัมต๊อกคบหาเพื่อนที่หอบัณฑิต รวมทั้งฝึกวรยุทธ พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าทัมต๊อกสุขภาพไม่แข็งแรง พระองค์จึงทรงทำเช่นนี้ แต่ทัมต๊อกรู้แก่ใจดีว่าตนแข็งแรงมาก ดังนั้นจึงแอบศึกษาวรยุทธ แอบเข้าไปในหอหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้ วันหนึ่งขณะที่ทัมต๊อกแอบเข้าไปอ่านหนังสือที่หอหนังสือ ทัมต๊อกได้พบกับคีฮาธิดาเทพแห่งพรรคอัคคี เข้าโดยบังเอิญ

ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 1.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 1.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 1.3
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 2.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 2.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 2.3
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 3.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 3.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 3.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 4.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 4.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 4.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 5.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 5.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 5.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 6.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 6.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 6.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 7.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 7.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 7.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 8.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 8.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 8.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 9.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 9.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 9.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 10.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 10.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 10.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 11.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 11.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 11.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 12.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 12.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 12.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 13.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 13.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 13.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 14.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 14.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 14.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 15.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 15.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 15.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 16.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 16.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 16.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 17.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 17.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 17.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 18.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 18.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 18.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 19.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 19.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 19.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 20.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 20.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 20.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 21.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 21.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 22.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 23.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 23.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 23.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 23.3
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 24.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 24.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 24.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 24.3
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 25.0
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 25.1
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 25.2
ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ 25.3 อวสาน
เครดิต ๐อาป้อม๐

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 พฤศจิกายน, 2553

  เยี่ยม

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ03 ธันวาคม, 2553

  ดูกี่รอบก็ไม่เบื่อ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ06 เมษายน, 2555

  ชอบมากครับ

  ตอบลบ