ซีรี่ย์ ฝรั่ง 24 ชั่วโมงอันตราย 12345678


Season 1
24 ชั่วโมงอันตราย - 01
24 ชั่วโมงอันตราย - 02
24 ชั่วโมงอันตราย - 03
24 ชั่วโมงอันตราย - 04
24 ชั่วโมงอันตราย - 05
24 ชั่วโมงอันตราย - 06
24 ชั่วโมงอันตราย - 07
24 ชั่วโมงอันตราย - 08
24 ชั่วโมงอันตราย - 09
24 ชั่วโมงอันตราย - 10
24 ชั่วโมงอันตราย - 11
24 ชั่วโมงอันตราย - 12
24 ชั่วโมงอันตราย - 13
24 ชั่วโมงอันตราย - 14
24 ชั่วโมงอันตราย - 15
24 ชั่วโมงอันตราย - 16
24 ชั่วโมงอันตราย - 17
24 ชั่วโมงอันตราย - 18
24 ชั่วโมงอันตราย - 19
24 ชั่วโมงอันตราย - 20
24 ชั่วโมงอันตราย - 21
24 ชั่วโมงอันตราย - 22
24 ชั่วโมงอันตราย - 23
24 ชั่วโมงอันตราย - 24
24 ชั่วโมงอันตราย - 25
24 ชั่วโมงอันตราย - 26
24 ชั่วโมงอันตราย - 27
24 ชั่วโมงอันตราย - 28
24 ชั่วโมงอันตราย - 29
24 ชั่วโมงอันตราย - 30
24 ชั่วโมงอันตราย - 31
24 ชั่วโมงอันตราย - 32
24 ชั่วโมงอันตราย - 33
24 ชั่วโมงอันตราย - 34
24 ชั่วโมงอันตราย - 35
24 ชั่วโมงอันตราย - 36
24 ชั่วโมงอันตราย - 37
24 ชั่วโมงอันตราย - 38
24 ชั่วโมงอันตราย - 39
24 ชั่วโมงอันตราย - 40
24 ชั่วโมงอันตราย - 41
24 ชั่วโมงอันตราย - 42
24 ชั่วโมงอันตราย - 43
24 ชั่วโมงอันตราย - 44
24 ชั่วโมงอันตราย - 45
24 ชั่วโมงอันตราย - 46
24 ชั่วโมงอันตราย - 47
24 ชั่วโมงอันตราย - 48 END


Season 2
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 01
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 02
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 03
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 04
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 05
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 06
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 07
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 08
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 09
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 10
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 11
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 12
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 13
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 14
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 15
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 16
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 17
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 18
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 19
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 20
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 21
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 22
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 23
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 24
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 25
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 26
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 27
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 28
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 29
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 30
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 31
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 32
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 33
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 34
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 35
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 36
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 37
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 38
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 39
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 40
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 41
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 42
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 43
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 44
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 45
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 46
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 47
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 48 END

Season 3
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 01
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 02
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 03
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 04
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 05
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 06
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 07
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 08
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 09
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 10
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 11
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 12
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 13
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 14
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 15
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 16
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 17
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 18
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 19
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 20
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 21
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 22
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 23
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 24
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 25
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 26
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 27
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 28
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 29
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 30
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 31
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 32
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 33
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 34
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 35
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 36
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 37
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 38
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 39
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 40
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 41
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 42
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 43
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 44
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 45
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 46
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 47
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 3 - 48 END
Season 4
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 01
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 02
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 03
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 04
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 05
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 06
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 07
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 08
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 09
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 10
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 11
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 12
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 13
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 14
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 15
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 16
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 17
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 18
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 19
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 20
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 21
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 22
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 23
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 24
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 25
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 26
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 27
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 28
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 29
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 30
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 31
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 32
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 33
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 34
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 35
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 36
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 37
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 38
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 39
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 40
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 41
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 42
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 43
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 44
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 45
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 46
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 47
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 4 - 48 END

Season 5
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 01 เสีย
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 02
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 03
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 04
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 05
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 06
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 07
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 08
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 09
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 10
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 11
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 12
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 13
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 14
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 15
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 16
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 17
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 18
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 19
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 20
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 21
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 22
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 23
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 24
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 25
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 26
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 27
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 28
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 29
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 30
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 31
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 32
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 33
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 34
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 35
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 36
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 37
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 38
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 39
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 40
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 41
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 42
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 43
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 44
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 45
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 46
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 47
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 5 - 48 END

Season 6
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่01
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่02
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่03
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่04
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่05
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่06
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่07
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่08
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่09
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่10
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่11
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่12
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่13
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่14
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่15
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่16
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่17
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่18
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่19
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่20
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่21
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่22
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่23
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่24
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่25
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่26
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่27
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่28
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่29
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่30
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่31
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่32
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่33
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่34
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่35
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่36
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่37
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่38
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่39
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่40
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่41
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่42
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่43
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่44
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่45
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่46
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่47
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 6 ตอนที่48 END

Season 7 [พากย์ไทย]

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 01
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 02
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 03
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 04
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 05
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 06
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 07
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 08
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 09
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 10
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 11
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 12
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 13
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 14
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 15
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 16
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 17
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 18
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 19
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 20
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 21
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 22
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 23
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 24
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 25
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 26
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 27
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 28
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 29
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 30
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 31
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 32
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 33
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 34
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 35
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 36
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 37
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 38
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 39
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 40
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 41
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 42

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 43
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 44
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 45
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 46
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 47
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 7 [พากย์ไทย] - 48 END

Season 8 [ซับไทย] ยังไม่มีพากย์ไทย)

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 01
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 02
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 03
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 04
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 05
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 06
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 07
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 08
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 09
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 10
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 11
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 12
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 13
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 14
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 15
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 16
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 17
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 18
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 19
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 20
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 21
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 22
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 23
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 24
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 25
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 26
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 27
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 28
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 29
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 30
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 31
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 32
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 33
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 34
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 35
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 36
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 37
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 38
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 39
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 40
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 41
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 42
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 43
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 44
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 45
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 46
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 47
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 8 [ซับไทย] - 48 END
++++++++ THE END ++++++++
ขอบคุณคลิป mthai mingywhale


47 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม, 2552

  โคตรมันส์
  ขอขอบคุณ melaniemonster อย่างสูง
  ขอบคุณคลิป mthai mingywhale

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม, 2552

  thank you

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม, 2553

  ปี 8 เข้าเมื่อไหร่ครับอยากดูเร็วๆจัง
  ขอบคุณมากรครับ มันส์ๆๆๆ

  ตอบลบ
 4. ยังไม่มาอีกหยอ ฮือๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม, 2553

  อยากดูปีแป็ดเร็วจังคราบบบบ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์, 2553

  มันส์มากกๆๆเลยคร้าฟฟฟฟฟ
  ขอขอบคุณ melaniemonster
  ขอบคุณคลิป mthai mingywhale

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ10 มีนาคม, 2553

  ทำไม ปี8 part ที่ 20 ถึงยังไม่มาอ่ะ -*-

  มันค้างเติ่งนะเนี่ย อิอิิ ^^

  ขอบคุณที่เอามาอัพให้ดูนะคร้าบบบบ!!

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณ มากๆๆๆๆๆ เลยนะค่ะ

  สนุกมากเลย  ขอบคุณ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณ มากๆๆๆ นะค่ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ24 มีนาคม, 2553

  หนังติดหลายคลิปมากครับ ดูกำลังมัน เลยขาดตอน

  ตอบลบ
 11. พรหมจรรย์24 มีนาคม, 2553

  UP มาเรื่อยๆนะครับ สนุกมากเลย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม, 2553

  ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ กำลังสนุกเลย เสียดายจัง

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ03 เมษายน, 2553

  เมื่อไหรจะมาน๊า กำลังรอชม อย่างใจจดใจจ่อ
  ขอบคุณมากครับ แฟนๆรอ ..

  ตอบลบ
 14. พรหมจรรย์05 เมษายน, 2553

  สนุกมากๆเลยครับ ตามมาทุกภาค คิดถึงจัง อยากดูต่อครับรบกวนช่วย UP เยอะๆนะครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน, 2553

  ปี 8 รอ รอ รอ รอ 25 เมื่อไหร่จะมาครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ04 พฤษภาคม, 2553

  ขอบคุณครับ รอนานหน่อย แต่มาที่ 14 ตอนเลย หุหุ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม, 2553

  รหัสเข้าไม่ได้

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม, 2553

  รหัสเข้าไม่ได้ ปี8-26

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ14 พฤษภาคม, 2553

  ใส่รหัสไม่ได้ มันบอกว่ารหัสผิด

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม, 2553

  เหมือนกันครับ ตอนที่ 26 มันบอกรหัสผิดครับเข้าดูไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม, 2553

  ขอ 8 ตอนสุดท้ายของปี 8 เลยได้ไหม๊ค่ะ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม, 2553

  พาส 38 ดูไม่ได้ง่ะ มันบอกว่า 200 Stream not Found บลาๆๆๆ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม, 2553

  เข้ารหัสไม่ได้ ปี8-41

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม, 2553

  เข้ารหัส ตอนที่ 44ไม่ได้ครับTT

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม, 2553

  ดูได้หมดเลย......อยากดูตอนจบแล้วอ่ะ......ขอดูเลยได้ไหม๊ค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ22 พฤษภาคม, 2553

  ดูได้ทุกตอนเลยค่ะ.....อยากดูตอนจบแล้วอ่ะ

  ตอบลบ
 27. ดูคลิปเอ็มไทย คนที่คอมเป็นบราวเซอร์ ie มันจาขึ้น 200 Stream not Found อยู่ร่ำไปค่ะในบางคลิป
  ตัดปัญหาไปเลยค่ะ ให้เปลี่ยนไปโหลดใช้ บราวเซอร์ Firefox แทน
  ถ้ารักจะดูหนัง เอ็มไทย ใช้ตัวนี้ที่เครื่องเลยจ้า มันก็ดูได้แล้ว
  ...

  ยกเว้นคนอยู่ต่างประเทศนะคะ เพราะไม่ว่าคลิปไหนของ mthai เข้าไม่ได้อยู่ค่ะตอนนี้

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ25 พฤษภาคม, 2553

  พาสไม่ผ่านอะ ใครรุ้บอกหน่อยจิ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ25 พฤษภาคม, 2553

  รหัสผ่านใช้ไม่ได้ซักอัน

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม, 2553

  ขอรหัสด้วยครับ สมัครสมาชิกไม่ได้ เต็ม!!!!

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม, 2553

  ดูไม่ได้ครับระหัสไม่ผ่านอะ ใครรู้ช่วยทีครับ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ31 พฤษภาคม, 2553

  รหัสอยู่ข้างล่างตัวสุดท้าย

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ03 มิถุนายน, 2553

  ดูไม่ได้เลย รหัสผ่านใช้ไม่ได้ซักตัว เป็นมาหลายวันแล้ว แก้ให้ด้วยจ้า

  ตอบลบ
 34. ดูจบปี8แล้ว...ขอบคุณครับ...ขอบคุณในสิ่งที่พยายามทำ...ขอเป็นกำลังใจมากๆตลอดไปนะครับ...

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน, 2553

  คนที่บอกว่าดูจบปี8แล้วอ่า ช่วยกรุณาบอกรหัสหน่อยได้ไหม ดูไม่ได้มาหลายวันละ เสียอารมณ์มากกกก ใครรูช่วยกรุณาบอกที ปี8

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน, 2553

  ผมเป็นคนหนึ่งที่หา รหัสไม่เจอครับ...ตอนนี้หาเจอ จนดูหมดล่ะ รหัสอยู่ด้านล่างสุด ครับ.....ตัวสุดท้าย ลอง ลื่นๆๆ ลงไปดู จากความเห็นของผมนะ รหัสซีรีย์ ....เหนไหม ตัวท้ายสุด ใช่ได้ ถ้าดูได้ ส่งข่าวด้วย เห็นใจคนที่ อยากดู แล้ว หาไม่เจอ ....

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน, 2553

  รหัสผ่านpretend

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน, 2553

  ซีซั่น 1 ตอน 03 ดูไม่ได้ึครับ ช่วยแก้ไขให้ทีครับ  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม, 2553

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ01 มกราคม, 2554

  ปี ที่8หนัง ติดพาส เต็มไปหมด เลย ตั้ง แต่ 30 ขึ้นไป ยังไงช่วยหน่อย ครับ

  ตอบลบ
 41. รหัส พิมพ์คำนี้ไปค่ะ>>> www.doo-series.com
  ห้ามผิดห้ามเพี้ยนนะ ผ่านแน่นอน

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม, 2554

  senson 5 part 1 ดูไมไ่ด้เลยครับ
  กำลังติดลม
  มันเขียน สตรีม 200 ไรไม่รุ
  ช่วยทีครับ
  อยากดูมากๆ

  ตอบลบ
 43. เสียจริง ๆ ด้วย รอผู้อัพแก้นะคะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม, 2554

  ช่วยทีครับปี5 ตอน1

  http://video.mthai.com/player.php?id=24M1244908119M0


  ดูไม่ได้ครับๆ
  กำลังติดๆ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม, 2554

  เมื่อไรจะมาแก้ไขให้หรอครับๆ

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์, 2554

  สนุกมากครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ26 ธันวาคม, 2554

  อยากดู subthai ทั้งหมดเลยค่ะ

  ตอบลบ